top of page

online

Çocuklar için Felsefe – P4C (8-11 yaş)

  • 1 saa
  • ₺200 Türk lirası

Hizmet Açıklaması

Bu etkinliğimize katılan çocuklar eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini geliştirirler. Etkinlik sırasında çocuklar: Hikayeler üzerinde farklı vaka çalışmaları yaparlar Bu çalışmalar sırasında eleştirel düşünmeyi ve karar verme becerilerini geliştiren soru cevap çalışmaları yaparlar Bu şekilde aynı zamanda kişisel farkındalık, kendi duygu ve düşüncelerini ve başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama ve ifade etme becerilerini geliştirirler. Süre: 1 saatlik tek seans Gerekli araçlar: Bilgisayar Internet Kağıt Renkli kalemler Eğitmen: Margrit Yeşiltepe Kişisel vizyonum; içinde bulunduğum zamanı, geleceği sürekli gelişim ve öğrenme ile işlevselleştirmek; akademik bilgiyi, öğrenmenin yaşama yön vermesini, okulu; yaşamın içine bilim üretilen, sanat yaratılan, yaşatılan kültür, eğitilen toplum ve sağlıklı bireyler yetiştiren merkezler haline getirmeye çalışan bir barışçıyım. Lise öğrenimimi Esayan Kız Lisesi’nde ve lisans eğitimimi Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Lisans programını bitirdim. Eğitim Yönetimi ve Denetimi tezli yüksek lisansımı İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde, Uygulamalı Psikoloji tezsiz yüksek lisansımı ve Eğitim Programları ve Öğretim tezsiz yüksek lisansımı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamladım. Yayınlanmış 4 makalem ve 8 bildirim bulunmaktadır. Mesleğimin son 6 yılında düşünme becerileri derslerini ve çeşitli projeleri yürütmekteyim.


Yaklaşan Seanslar


İletişim

bilgi@flapp.ist

bottom of page