top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

 

I. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:

 

Flapp Bilişim A.Ş. (“Flapp”), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahiptir. Flapp olarak kişisel verilerinizin korunması bizim için önemlidir. Bu çerçevede, Kanun ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında hazırladığımız işbu Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”),  kullanıcılarımızın ve web sitemizi kullanan üçüncü kişilerin dikkatine sunulmaktadır. 

 

Flapp, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için, mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirler alınmaktadır.

 

II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMİ:

 

Kişisel verileriniz, web sitemiz, sosyal medya platformları ve çerezler aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Flapp, hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu sağlamak için çerez kullanmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 

III. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ:[Mh1] [Mh2] 

 

Kimlik Verileriniz: İsim, soy isim, nüfus cüzdanı bilgileri, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, vergi numarası ve vergi dairesi, imza işyeri ünvanı

 

İletişim Verileriniz: Adres, e-posta, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, KEP adresi

 

Lokasyon Verileriniz: Konum bilgileri

 

Finans Verileriniz: Hesap numarası, IBAN numarası, fatura bilgisi, kredi kartı kullanım bilgisi, banka müşteri numarası

 

Müşteri İşlem Verileriniz: Satın alınan hizmet bilgisi, ödeme kayıtları, alışveriş geçmişi, , ticari elektronik ileti izni, faydalanılan kampanyalar, mesaj kayıtları

 

Pazarlama Verileriniz: Çerez kayıtları, kullanıcıların geçmişte yaptığı işlemler, hedefleme, alışkanlık ve beğenilere ilişkin kayıtlar

 

Hukuki İşlem Verileriniz:  Talep ve şikayet kayıtları, ticari elektronik ileti izni, hukuki işlem dosyası kayıtları, ihtarnameler, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler, imza sirküleri ve imza beyannamesi, faaliyet belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi kayıtları

 

İşlem Güvenliği Verileriniz: IP Adresi, şifre bilgileri, trafik verileri, web sitesi/mobil uygulama giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı bilgileri

 

Risk Yönetimi Verileri: IP adresi, şifre ve kullanıcı adı bilgileri

 

 

Mesleki Deneyim Verileriniz: Alınan eğitimler, sertifikalar, sabıka kaydı, yabancı dil bilgisi, referanslar, teknik bilgiler[EY3] 

 

IV. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ:[Mh4] 

 

Kişisel verilerinizi hangi amaçlar ile ve hangi hukuki sebeplere dayanarak işlediğimize ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize sunarız:

 

1. Web sitesi üzerinden işlem yapan kullanıcıların kimlik bilgilerinin teyit edilmesi

 

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği Verisi, Risk yönetimi Verisi

 

Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

2. Kullanıcıların web sitesi aracılığıyla kullanıcılar ile hizmetin ifasına yönelik iletişim kurulabilmesi

 

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem

           

Hukuki Sebepler:, i) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve iv) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

3. Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdedilen sözleşmelerin koşulları ve güncel durumu ile ilgili iletişime geçilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi

 

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem

 

Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 

4. Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdedilen sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi ve hakların kullanılması

 

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem Verisi

 

Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

5. Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcıların üyelik haklarından yararlandırılması

 

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi

 

Hukuki Sebepler: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve iv) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

6. Satın almaya ilişkin fatura ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması

 

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem

 

Hukuki Sebepler Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

7. Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi

 

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem

 

Hukuki Sebepler: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

8. Kullanıcılara sunulan hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi

 

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama Verisi

 

Hukuki Sebepler: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

9. Yetkili makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması

 

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi

 

Hukuki Sebepler: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve iv) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

10. Kullanıcıların ilgi alanlarını dikkate alarak kullanıcıları ilgilenebilecek eğitimler hakkında bilgi verilmesi ve kampanyaların aktarılması

 

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama Verisi

 

 Hukuki Sebepler: Açık rıza

 

11. Pazar analizi, hedefleme, profilleme ve analiz çalışmaları yapılarak kullanıcıların özel tercihlerine ve ilgi alanlarınıza yönelik reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi

 

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama Verisi, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi

 

Hukuki Sebepler: Açık rıza

 

12. Web sitesinde işlem yapan kullanıcıların deneyiminin iyileştirilmesi, hizmetlerin bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, kullanıcı memnuniyetinin sağlanabilmesine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi

 

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi

 

Hukuki Sebepler: Açık rıza

 

13. Kullanıcılara tanıtım, pazarlama, reklam, kampanya ve kutlama amaçları ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi

 

Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama Verisi

 

Hukuki Sebepler: Açık Rıza

 

14. Kullanıcıların talep, öneri ve şikayetlerinin değerlendirilebilmesi

 

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi

 

Hukuki Sebepler: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve iii) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

15. Hizmetlerimizi kullanırken bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması

 

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi

 

Hukuki Sebepler: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

16. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

 

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi

 

Hukuki Sebepler: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

17. İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

 

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi)

 

Hukuki Sebepler: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

18. Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanılabilmesi

 

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi

 

Hukuki Sebepler: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 

 

V. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARMA AMAÇLARI

 

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kanun’a uygun olarak aşağıdaki yurt içi ve yurt dışında bulunan alıcılara aktarılabilecektir:

 

  • Kullanıcılara hizmet verilebilmesi için eğitmenlere

 

  • Ödeme işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz ödeme kuruluşları, bankalar ve Bankalararası Kart Merkezine

 

  • Kullanıcı onayına istinaden ticari elektronik ileti gönderilebilmesi ve bu kapsamda reklam, kampanya ve tanıtım faaliyetlerini yürütebilmemiz amacıyla anlaşmalı olduğumuz iş ortaklarına

 

  • Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve kullanıcı memnuniyetini sağlayabilmek için pazarlama faaliyetleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında bulunan çeşitli ajans, reklam şirketleri, pazar araştırması şirketleri ve anket şirketlerine

 

  • İstatiksel ve teknik hizmetlerin sağlanabilmesi için hizmet sağlayıcısı firmalara

 

  • Şirket yönetim süreçleri ile istatiksel çalışma ve raporlama süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla Flapp’ın hissedarları ve iştiraklerine

 

  • Faaliyetlerimizi ve iş geliştirme süreçlerimizin yürütülebilmesi için işbirliği yaptığımız yurt içi ve yurt dışında bulunan program ortağı kuruluşlar ve sosyal paylaşım sitelerine

 

  • Kişisel verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurt içi ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza

 

  • Web sitesi için teknolojik altyapı, server hizmeti, e-posta hizmeti ve çerez hizmeti alınan yurt içi ve yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcısı firmalara

 

  • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla denetim şirketleri, avukatlar, yetkili kurum ve kuruluşlara

 

    

VI. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

Kullanıcılar, KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi kvkk@flapp.ist adresine iletebilirler.

Taleplerinizi Flapp’a iletmeniz durumunda Flapp talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, ayrıca bir maliyet doğması halinde, Flapp’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

 

Ayrıca bizlere kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için kvkk@flapp.ist e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

 

VII. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ’NDE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER:

 

Flapp işbu Aydınlatma Metni’ni her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Flapp tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin web sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

 

VIII. ÇOCUKLARA İLİŞKİN UYARI[Mh5] 

 

Web sitemizin hizmete ilişkin eğitimleri çocuklara yöneliktir ancak, kayıt sayfaları, ebeveynlere doğrudan bildirim ve kredi kartıyla ödeme sayfaları gibi bölümleri çocukların ebeveynlerine ve diğer yetişkinlere yöneliktir.

 

Web sitemizin kullanımı aracılığıyla çocuklardan kişisel bilgi toplanılması, bu bilgilerin kullanılması ve/veya açıklanması KVKK’nın gerektirdiği durumlarda ebeveynlerden veya yasal vasilerden onay alınmaktadır.

 

Bir çocuğun web sitemize erişip siteyi kullanması ebeveyn ya da yasal vasinin gözetiminde olmalıdır.

 

Web sitemizden bir ebeveyn veya vasi gözetiminde hizmet alan çocuktan yalnızca (i) Çocuğun hizmeti kullanımına dayalı olarak ilerleme ve performans verileri toplanmaktadır.

 

Çocuklardan topladığımız verileri (i) Çocuğun eğitsel gelişimini izleme, (ii) ebeveyn ve yasal vasilere çocuğun performansı hakkında bilgi ve rapor sağlamak da dahil olmak üzere çocuğun bilgiyi sağlama, (iii) Çocukların kişisel özelliklerine veya tercihlerine göre gördükleri içerikleri kişiselleştirme, (iii) Analiz etmek, hata kaydı oluşturmak, güvenliği sağlamak, web sitesinin iyileştirilmesine yardımcı olmak ve yeni ürün ve hizmetler geliştirme amaçları doğrultusunda kullanılmaktadır.

 

Flapp çocukların kişisel bilgilerini yalnızca V. bendinde belirtilen kişiler ile paylaşmaktadır.

bottom of page