top of page

EĞİTMEN ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 

 1. KAPSAM

  1. Flapp, flapp.ist domaini üzerinden ve uygulama aracılığıyla bir çevrimiçi ders hizmet platformu (kısaca “Platform” olarak anılacaktır) sunmaktadır.

  2. Üyelik Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) yer alan maddeler Platform’a eğitmen olarak giriş yapan herkesi (“Eğitmen” olarak anılacaktır) kapsar. Eğitmenlerin Platform’u ziyaret ederken ve sunulan işlev ve hizmetleri kullanırken sahip oldukları hak ve yükümlülükleri düzenler. Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadığı takdirde, kişi platform üzerinden özel ders hizmeti sunamaz.

  3. Bu Sözleşme, Platform’un sadece Eğitmen olarak kullanımı ve Platform’da sunulan hizmetlerden Eğitmen olarak yararlanılması durumunda geçerlidir. İşbu Sözleşme’de yer almayan, başkaca koşullar yalnızca Flapp’in bunları yazılı olarak kabul etmesi halinde dikkate alınacaktır.

  4. Bu Sözleşme’de yer alan hükümler Flapp tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir neden göstermeden her zaman değiştirilebilir ve bu değişiklikler Platform’da duyurulur. Değişikliklerin duyurulmasından sonra Eğitmen’in Platform’u kullanmaya devam etmesi halinde bu değişiklikler Eğitmen tarafından kabul etmiş sayılacaktır.

  5. Eğitmenler kişisel verilerinin korunması hakkındaki bilgilere Platform’da yer alan KVKK Aydınlatma Metni’nden ulaşabilir.

  6. Flapp ve Platform 12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğe tabiidir.

 

2. SÖZLEŞME KONUSU, HİZMET TANIMI

2.1. Eğitmenler Platform’a kayıt sayfası üzerinden kayıt başvurusunda bulunacaktır. Eğitmenler, ancak başvurularının Flapp tarafından incelenmesinin ve kabul edilmesinin ardından Platform üzerinden çevrimiçi video ders (“video ders” olarak anılacaktır) açma hakkı kazanacaktır. Flapp’ın Eğitmenler’in başvurusunu her zaman, herhangi bir sebep göstermeksizin reddetme hakkı bulunmaktadır. Eğitmenlerin kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, Eğitmenler eğitim tarih, saat ve ücretlerini Platform üzerinden yaratabilirler. Yaratılan eğitimlerin Flapp tarafından onaylanmasının ardından Eğitmen’in yarattığı eğitim Kullanıcılara sunulacaktır. Eğitmen, tüm eğitimlerin sınıf eğitimi olduğunu ve eğitimlere canlı veya banttan en fazla 8 kullanıcının aynı anda katılabileceğini kabul eder.

2.2. Bir Eğitmen ve Kullanıcı veya Kullanıcılar arasında video ders gerçekleştirilmesi için anlaşıldığında, video ders için anlaşma doğrudan Eğitmen ve Kullanıcı arasında akdedilecektir  (“Mesafeli Satış Sözleşmesi” olarak anılacaktır.) Flapp Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedildiğine ilişkin onayı Eğitmen’e iletecektir.

2.3. Flapp Platform’u yönetir ve Kullanıcılar için Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin Eğitmen adına düzenlenmesine aracılık eder. Flapp ayrıca Kullanıcılar’ın Platform’a katılımını sağlamakla ilgili hizmetler sunar. Flapp, ödemeleri Eğitmenler adına ve hesabına kabul etme hakkına sahiptir. Ancak, Flapp Kullanıcılar ve Eğitmenler arasında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne taraf olarak katılmayacaktır, işbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü Flapp’ın Eğitim Sözleşmesi’ne taraf olacağı şeklinde değerlendirilemez.

2.4. Flapp, tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere Platform üzerinden ev ödevi sohbetleri veya video dersleri test etmek için ücretsiz deneme dersleri gibi başka hizmetler de sunabilir. Ve Eğitmen belirli şartların varlığı dahilinde söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi ile bonus kazanabilir. Ancak Flapp’ın bu hizmetleri sunma ve bu yolla bonus sağlama zorunluluğu yoktur. Sözleşme’nin işbu hükmü Flapp’in bu ek hizmetleri sunma zorunluluğu bulunduğu veya işbu hükmün Kullanıcılar veya Eğitmenler’e bu hizmetleri talep etme hakkı verdiği şeklinde yorumlanamaz.

3. KAYIT, KANUNİ TEMSİLCİ ONAYI

3.1. Platform’u kullanmak isteyen Eğitmenler’in Platform’a kayıt olması gerekmektedir. Eğitmen, Platform’a kaydolurken Sözleşme’yi kabul etmektedir. Platform’a Eğitmen veya Kullanıcı olarak kayıt olmak kayıt olan kişinin inisiyatifindedir. Platform’a kayıt ücretsiz olarak yapılabilir. Eğitmen Platform’da hizmet sunmasını engelleyecek hiçbir kısıtlama bulunmadığını, örneğin kanuni veya sözleşmesel bir yükümlülüğü bulunmadığını beyan ve taahhüt etmektedir.

3.2. Eğitmen kayıt olurken kendisinden talep edilen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde sunduğunu taahhüt etmektedir. Eğitmen, daha sonra bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncellemelidir.

3.3. Flapp’ın Platform’a gelen kayıt talebini kabul etme zorunluluğu yoktur. Flapp, bir kişinin Eğitmen olarak kayıt talebini hiçbir gerekçe göstermeden reddetme ve mevcut Eğitmenler’in Platform’u kullanımını hiçbir gerekçe göstermeden iptal etme hakkını saklı tutar. Eğitmen’in Platform’da kazandığı kredinin hesaplanması ve ödenmesi için, Flapp’ın yazılı (ve eposta yoluyla) talebinden sonraki 14 gün içinde bir banka hesabı bildirmesi gerekir.

3.4.  Eğitmen, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. 18 yaşından küçük olan Kullanıcılar ise ancak velilerinin veya vasilerinin kullanıcı hesaplarına tanımlı olmaları halinde Platform’dan faydalanabilirler. 18 yaş altı çocuklar velileri veya vasileri tarafından Platform’a kayıt olmalı ve üyelik ve ödeme işlemleri veliler veya vasiler aracılığıyla yürütülmelidir. Velilerin veya vasilerin Kullanıcı hesapların tanımlı kullanıcılar velileri veya vasilerinin yürüttüğü üyelik ve satın alma adımlarının tamamlanması halinde Platform’un hizmetlerini kullanabilirler.

3.5. Flapp, Eğitmen tarafından bildirilen e-posta adresine erişim verilerini aktararak ve kişisel bir Eğitmen hesabı oluşturarak Eğitmen’in Platform’a erişimini sağlar. Bu bağlamda Eğitmen, Flapp’a (bilgi@Flapp.ist) bilgilerin kendisine gönderilebileceği bir e-posta adresi bildirmekle yükümlüdür. Eğer bu e-posta adresi değişirse, Eğitmen yeni adresi Flapp’a derhal bildirmelidir.

3.6. Flapp, resmi makamların düzenleyici veya icrai işlemleri veya yargı kararlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla ve taleple sınırlı olarak Eğitmen’in bilgilerini ilgili resmi makamlar ile paylaşabilir.  İlgili resmi makamın bir gizlilik kararı mevcut değilse söz konusu işlemden Eğitmen haberdar edilir.

 

4. FLAPP'IN ARACI KONUMU

4.1. Eğitmen bu anlaşma ile Flapp’a Platform’da sunacağı uzmanlık bilgilerine yer vermesi ve Platform üzerinden Mesafeli Satış Sözleşmeleri’nin gerçekleştirilmesi için destek sunmasına izin vermektedir. Ancak Flapp, Eğitmen Sözleşmeleri’nin gerçekleştirileceğini garanti etmemekte, ve bu bağlamda her hangi bir yükümlülük veya taahhüt altına girmemektedir.

4.2. Flapp, ödemeleri Eğitmen adına ve hesabına kabul etme hakkına sahiptir.

4.3. Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 

5. EĞİTMEN'İN HAK VE SORUMLULUKLARI

5.1. Eğitmenler video ders sunmak için Platform’a kaydolabilirler. Eğitmenler kayıt sırasında hangi alanlarda video ders sunmak istediklerini belirtirler. Flapp’ın Eğitmenler’in bu alanlardaki uzmanlığını ve yetkinliğini kontrol veya teyit etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcılar’dan Platform’a benzer bir alanda video ders talebi ulaşırsa, Flapp bir Eğitmen’e bunu iletebilir, ancak bildirme yükümlülüğü yoktur. Ayrıca Eğitmen’in de bu video ders taleplerine yanıt verme yükümlülüğü yoktur.

5.2. Eğitmenler ve Flapp arasında hiçbir istihdam, serbest hizmet veya ortaklık ilişkisi bulunmamaktadır. Eğitmenler Flapp’ın talimatları ile bağlı değildir ve video ders düzenlemesinde de bağımsız bir şekilde hareket ederler. Ayrıca yasal işlemlerde Flapp’ı temsil etme yetkileri de yoktur.
5.3. Mesafeli Satış Sözleşmeleri, Sözleşme’deki ilgili hükümler dikkate alınarak Eğitmen ve Kullanıcı arasında akdedilir.

5.4. Kullanıcı, Platform’dan özel video ders almak için ders satın alarak Eğitmen’le bir Mesafeli Satış Sözleşmesi akdedebilir. Platformun eğitmenler tarafından kullanılması platformda listelenen dersler için tarifelerin anlaşmasını gerektirir. Derslerin güncel fiyatları platformda yayınlanır, mevcut hüküm ve koşulların onaylanması ile bu tarifeler eğitmen ve Flapp arasında kabul edilmiş sayılır. Flapp, satın alınacak ders tarifelerini ve ödenecek komisyonları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler, yalnızca böyle bir değişiklikten sonra aracılık edilen dersler / paketler için geçerlidir.
5.5. Bu video ders ödemelerinin Eğitmen’e aktarılması süreci Flapp tarafından yürütülecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça; bir video ders gerçekleştirildikten sonra, bu video ders birim kredisi Eğitmen’in Platform’daki hesabına aktarılacaktır (Madde 6.2 dahilinde).

5.6. Eğitmen, akdedilen her Mesafeli Satış Sözleşmesi için Flapp’a komisyon öder. Güncel komisyon bedelleri:

Flapp komisyon güncel oranları - Mayıs 2022

 

Normal fiyat 3 ve üzerinde öğrenci sayısı: %37.5

Normal fiyat 3 altı öğrenci sayısı:%30

İndirimli 60 dakika ders - 3 ve üzeri öğrenci sayısı: %30

İndirimli 60 dakika ders - 3 altında öğrenci sayısı: % 17.5

İndirimli 90 dakika ders - 3 ve üzerinde öğrenci sayısı % 20

İndirimli 90  dakika ders - 3 altında öğrenci sayısı %10


5.7. Bir video dersine kayıt işlemi sırasında Flapp Kullanıcı’nın kredi kartından gerekli ödemeyi alır ve KDV ve komisyon bedelini düşüldükten sonra kalan miktardan gerekli yasal stopaj ve diğer vergisel kesintilerin yapılması ile Eğitmen tarafından bildirilen banka hesabına ödeme yapılır.  Kullanıcı kararlaştırılmış bir video dersi öngörülen zaman diliminin dışında iptal eder ya da değiştirir veya derse katılım göstermezse, Flapp krediyi Kullanıcı’nın hesabından alabilir ve Eğitmen’in hesabına komisyon miktarını düşerek aktarabilir. Bu durumda ders gerçekleştirilmediği için Flapp’a ödenecek komisyon, gerçekleştirilen bir video ders için ödenecek komisyondan farklılık gösterebilir.

5.8. Eğitmen, Platform’u ziyaret ederken ve sunulan işlev ve hizmetleri kullanırken kullandığı içerikleri, üçüncü kişilerin fikri ve sınaî haklarını ihlal etmeksizin gerçekleştirecek ve işbu Sözleşme kapsamında yapılan içerik çalışmalarında fikri ve sınai hakların ihlali nedeniyle üçüncü şahıslardan herhangi bir talep yöneltildiği takdirde, bunun tazmini sorumluluğu Eğitmen’e ait olacaktır. Eğitmen, içeriklerde telif hakkı ödenmemiş hiçbir materyal kullanmayacağını aksi halde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.9. Güncellenen komisyonlar Platform’da duyurulur veya Eğitmen’e Flapp’ın uygun göreceği başka vasıtalar ile bildirilebilir.

5.10. Kullanıcı’nın satın alınmış ancak henüz harcanmamış kredilerine dair bir geri ödeme talebi varsa, ödemeye uygun olarak (geçmişe dönük) komisyon ödemesi de bununla orantılı olarak iptal edilir. Bu durumda, Eğitmen’den daha önce alınan söz konusu komisyona karşılık gelen kredi miktarı verilecektir.

5.11. Eğitmen bir Kullanıcı ile Sözleşmesi akdettiğinde sözleşmenin gereklerini yerine getirmekle, özellikle de planlanan video ders saatlerine dikkat etmekle yükümlüdür. Eğitmen Mesafeli Satış Sözleşmesinden dönme hakkını ancak Kullanıcı’nın rızasıyla kullanabilir. Bu halde, Eğitmen’in, Mesafeli Satış kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar nedeniyle Flapp’a ceza ve tazminat ödemesi gerekebilir.

5.12. Eğitmen akdettiği Mesafeli Satış Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, yasal düzenlemeler, işbu Sözleşme’de belirtilen hükümlere göre hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Özellikle Platform’a yüklediği her türlü içeriğe ilişkin olarak gerekli kullanım haklarına sahip olduğunu ve bunların yasal düzenlemeler, ahlaki değerler ve üçüncü şahısların haklarını (telif, kişisel haklar veya ticari hakları gibi) ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmektedir.

5.13. Eğitmen, diğer Eğitmenler tarafından sağlanan her türlü video ders içeriği ve materyalleri kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.14. Eğitmen, kendisine Flapp tarafından sağlanan erişim verilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Eğitmen, kendi kullanıcı hesabından yapılan tüm faaliyetlerden sorumludur.

5.15. Eğitmen; hesabının yetkisiz kullanıldığından şüphelenirse, bunu Flapp’a derhal bildirmekle yükümlüdür. Bir kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımı şüphesi veya bir Eğitmen’in buradaki Sözleşme maddeleri ile çelişen faaliyeti söz konusu olduğunda, Flapp’ın bu kullanıcı hesabını kapatma yetkisi vardır.

5.16. Eğitmen’in Platform’un kullanılması için kayıt esnasında aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Eğitmen’e aittir. Eğitmen bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin ve Platform’dan yararlanabilmek amacıyla kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi vb.) kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Eğitmen’e aittir.

5.17. Eğitmen, Platform’u kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.  Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Eğitmen’e ait olacaktır.

5.18. Eğitmen, Platform’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Eğitmen başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamayacağı gibi Platform’un veya yazılımın güvenliğini tehdit edecek, çalışmasını engelleyecek faaliyetlerde de bulunamaz. Eğitmen ayrıca, video derslerin görüntülü, sesli veya fotoğraf kaydını almayacağını, hiçbir şekilde eğitimlere katılan kullanıcıların fotoğraf, video, kişisel bilgilerini paylaşmayacağını beyan eder. Eğitmen’in, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı bir faaliyette ve Platform’un veya yazılımın güvenliğini tehdit edecek, çalışmasını engelleyecek faaliyetlerde bulunması halinde veya video derslerin görüntülü, sesli veya fotoğraf kaydını alması veya kullanıcıların kişisel verilerini paylaşması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını ve Flapp’ın bu konudaki her türlü menfi ve müspet zararının karşılanacağını kabul ve taahhüt eder.

5.19. Flapp, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Eğitmen bilgi ve verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Eğitmen bilgi ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

5.20. Eğitmen, Platform üzerinden ulaşılan KVKK Aydınlatma Metni’nin işbu Sözleşme’nin bir parçası olduğunu ve burada yer alan hükümleri okuduğunu ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.21. Platform’un virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır.  Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Eğitmen’in kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Eğitmen, Platform’a katılmakla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek (spam, virus, truva atı da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

5.22. Platform’un hizmetlerinden faydalanabilmek için gerekli olan ağ erişimini sağlamaktan Eğitmen sorumludur.  Eğitmen, kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan Platform’a erişmesi veya hizmetleri kullanması durumunda mobil ağ verisinin kullanılabileceğinin, mesajlaşma tarifeleri ve ücretleri uygulanabileceğinin bilincindedir.  Hizmetlerden faydalanabilmek için gerekli olan uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamak ve Platform’u güncel tutmak Eğitmen’i sorumluluğundadır.  Flapp, hiçbir surette sunduğu hizmetin veya Platform’un belirli bir cihaz veya yazılım ile çalışacağını garanti etmemektedir. Eğitmen, hizmetin ve/veya Platform’un internet kullanımına bağlı olarak arızalara ve gecikmelere maruz kalabileceğini kabul eder. Teknik sorunlar sebebiyle Platform erişiminde yaşanan kesintilerden dolayı Eğitmen’in yaşayacağı sorunlardan Flapp sorumluluk üstlenmez.

5.23. Eğitmen, Platform'da Kullanıcılara sunulan indirim, kampanya, hediye çeki ve her türlü ödül puanları gibi uygulamaların kendi hizmetleri için de geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu halde, Eğitmen’e Kullanıcı’dan tahsil edilen indirimli tutar üzerinden komisyon bedeli düşüldükten sonra kalan miktardan gerekli yasal stopaj ve diğer vergisel kesintilerin yapılması ile ödeme yapılır.  Eğitmen, Platform’daki kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetler içinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Platform’dan sunulacak olan kampanyaların ve indirimlerin detayları, süreleri ve teknik özellikler gibi değişiklikler Flapp tarafından her zaman değiştirilebilecektir.

 

6. KREDİ HESABI / ÖDEMELER

6.1. Eğitmen’in Platform’a kaydı başarıyla tamamlandıktan sonra, video dersler veya ek hizmetler (bonus) sunarak kazanacağı kredilerin aktarılması için Eğitmen’den bir hesap bilgisi alınır.

6.2. Eğitmenlere ödemeler, ayda bir kez ve takip eden ayın ilk on beş günü içerisinde, eğitmenin bilinen son banka hesabına havale yoluyla yapılır.

6.3. Flapp ile Eğitmen arasındaki ilişkinin sonlandırılması durumunda, Eğitmen’e henüz ödenmemiş olan kredinin tümü, bir sonraki ayın sonuna kadar Eğitmen’e ödenir.

6.4. Flapp tarafından Eğitmen’e yapılan ödemelere ilişkin her türlü vergi ve harç (örn.: gelir vergisi, katma değer vergisi, sosyal güvenlik primi) Eğitmen tarafından bildirilmeli ve ödenmelidir. Eğitmen, bu bağlamda Flapp’ı muaf tutmayı ve Flapp’in zararına hareket etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.5. Flapp, üçüncü kişi ödeme hizmeti sağlayıcıları ile çalışmaktadır. Eğitmen’e ödemeler ilgili hizmet sağlayıcılar üzerinden Flapp tarafından yapılır.

 

7. PLATFORMUN KULLANIMI

7.1. Flapp Platform’u temelde 7 gün 24 saat kullanıma hazır tutar. Ancak teknolojinin mevcut durumu ile hatasız çalışan bir yazılım garanti edebilecek hiçbir yöntem yoktur. Bu nedenle Flapp, Platform’un dayandığı yazılımın tamamen hatasız olduğunu ve hiçbir kesilmenin yaşanmayacağını garanti etmez. Ayrıca Platform, teknik bakım çalışmaları nedeniyle de geçici olarak kullanıma kapanabilir. Planlanmış teknik bakımlar Flapp tarafından Platform’da önceden duyurulur. Ancak Flapp güncellemeler hakkında Platform’da duyuru yapmakla yükümlü değildir.

7.2. Platform ve dayandığı yazılım telif hakkı ile korunmaktadır. Flapp tarafından önceden verilmiş bir yazılı izin olmaksızın yazılım, sağlanan kullanım hakkı kapsamı dışında kullanılamaz ve değiştirilemez. Benzer şekilde, Platform’un tasarımı ve özellikle de Platform’da paylaşılan içerik (örn.: veri tabanları, fotoğraflar, resimler, logolar, videolar, metinler, grafikler vb.) telif hakkı veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır ve açıkça aksi belirtilmemişse Flapp’a aittir.

7.3. Flapp Platform’u etkileşime açık hale getirebilir. Bu, Kullanıcı ve Eğitmen’in birbirlerini değerlendirebilmelerini ve video derslere ilişkin kendi yorum ve değerlendirmelerini yapabilmelerini sağlar. Flapp, bu yorumların asılsız veya yanıltıcı olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü değildir. Eğitmen, yorumlarında doğru bilgilere yer vereceğini ve işbu Sözleşme ile yasal hükümlere uyacağını taahhüt etmektedir. Eğitmen kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası alındığı takdirde işleyebilir.
7.4. Flapp, özellikle aşağıda belirtilen içeriklere sahip notların ve içeriklerin tamamını veya bir kısmını silme hakkını saklı tutar.

7.5. Eğitmen, aşağıda belirtilen içerikler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamakla Platform’da dağıtımının yasak olduğunu açıkça kabul beyan ve taahhüt eder: ırkçı, pornografik, müstehcen, aşağılayıcı, kaba, şiddet içeren veya şiddeti önemsizleştiren ve ahlaka aykırı içerikler; diğer Kullanıcılar’a Eğitmenler’e veya 3. şahıslara karşı aşağılayıcı, incitici yorum veya tehditler; çocukların veya gençlerin büyüme veya gelişmelerine zarar verecek veya tehdit oluşturacak veya insan onurunu ya da yasalarla korunmuş diğer çıkarları ihlal eden içerikler; başkalarını suç teşkil eden veya başka türlü ahlak dışı eylemlerde bulunmaya teşvik edebilecek içerikler; başka bir Kullanıcı tarafından sağlanan veya Eğitmen’in kullanma hakkı olmayan tüm içerikler; virüs gibi güvenlik riski oluşturabilecek türde içerikler; Kullanıcılar’a, Eğitmenler’e veya 3. şahıslara istenmeyen reklam e-postaları, junk e-postalar, “email bomb” türünde istenmeyen mesajlar vb. veya satış amaçlı 3. şahıslara ait bağlantı gönderimi.

7.6. Eğitmen, Flapp’a, Platform’da yayınlanan değerlendirmeleri, fotoğrafları, grafikleri, metinleri, sesli mesajları ve videoları Platform’da hazır bulundurmak ve reklam amacıyla kullanmak, işlemek, düzenlemek ve çoğaltmak için karşılıksız, münhasır olmayan, sürekli ve kısıtlamasız bir kullanım hakkı vermektedir.
7.7. Eğitmenler’in Platforma ilişkin olarak veya Platform üzerinde data analizi araçlarını kullanması yasaktır.
7.8. Flapp Platform’da sunulan hizmetleri hiçbir sebep göstermeden kısıtlama veya tamamen askıya ama hakkını her zaman saklı tutar. Hizmetlerdeki önemli değişiklik ve kısıtlamalar Platform’da önceden duyurulur.
7.9. Sunulan hizmetlerin kısıtlanması veya askıya alınması bu Sözleşme’de değişikliğe sebep olmaz. Sözleşme’deki değişiklikler Flapp tarafından yalnızca madde 1.4’te verilen prosedüre uygun olarak gerçekleştirilir.

 

8. SORUMLULUK

8.1. Flapp, yasal nedenden bağımsız olarak, sadece Flapp’ın ağır ihmali veya kastı sebebiyle zarar oluşması durumunda sorumlu olur. Flapp hafif ihmali durumlarında sorumlu olmayacaktır.

8.2. Flapp, Kullanıcı’nın Eğitmen’e karşı Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamındaki ve diğer yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Flapp özellikle Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasıyla bağlantılı olarak Eğitmen’in uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir. Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ilişkin her türlü talep ve iddialar doğrudan Kullanıcı’ya yöneltilmelidir.
8.3. Flapp, Kullanıcı veya Eğitmen tarafından Platform’a sunulan içeriklerden veya Platform’dan yönlendirilen web sitelerinin sunduğu içeriklerden sorumlu değildir. Yasadışı, yanlış veya eksik içerikler, ve özellikle bu bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından doğan zararlardan yalnızca ilgili web sitelerinin sağlayıcıları sorumludur. Bu bağlamda Eğitmen, diğer Kullanıcılar’ın ve Eğitmenler’in içeriklerini eleştirel bir şekilde incelemekten ve değerlendirmekten kendisi sorumludur.

 

9. EĞİTMEN'E DAİR YASAL SORUMLULUK REDDİ

9.1. Eğitmen; Platform’a yüklediği içerik nedeniyle, Flapp’ın Kullanıcılar’ın Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden doğan taleplerine veya diğer Kullanıcılar, Eğitmenler ve üçüncü şahısların adli veya adli olmayan yollarla, özel hukuk veya ceza hukuku kapsamındaki taleplerine maruz kalması durumunda, Flapp’ı muaf tutmayı ve Flapp’ın zarar görmemesini sağlamayı taahhüt etmektedir. Bu muafiyet, cezaları, tazminat masraflarını ve tüm hukuki savunma masraflarını da kapsar.

 

10. SÖZLEŞME SÜRESİ / SONLANDIRILMASI

10.1. Flapp ile Eğitmen arasındaki Platform’un kullanımına ilişkin sözleşme ilişkisi, Eğitmen’in Platform’a başarılı bir şekilde kabul edilmesi ile başlar  Hem Eğitmen hem de Flapp, bu sözleşme ilişkisini (Platform’un kullanımına ilişkin olarak) herhangi bir zamanda derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahiptir, bu durumda Eğitmen kaydı silinir. Yine de Flapp’ın, devam eden Eğitmen Sözleşmeleri’ni devam ettirmesi mümkündür.

11. UYGULANABİLİR YASA, YETKİLİ YARGI YERİ

11.1 Bu sözleşme, hukuki ihtilaflar ayırt edilmeksizin, Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde yorumlanır

11.2 Bu Sözleşme ve Flapp ile yapılan diğer tüm anlaşmalardan doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. SON HÜKÜMLER

12.1. Bu Sözleşme ve Eğitmen ile Flapp arasında yapılan diğer yazılı anlaşmalar arasında oluşan çelişkili durumlarda, bu Sözleşme’nin hükümleri öncelikli olur.

12.2. İşbu Sözleşme hükümlerinden birinin geçersiz olması, Sözleşme’nin kalan kısmının etkilemez. Geçersiz hüküm, yasal geçerliliği olan ve Eğitmen ve Flapp’ın ekonomik çıkarlarına en uygun olacak başka bir hükümle değiştirilir.

12.3. Bu Sözleşme’de “üçüncü şahıs” olarak bahsedilen kişiler, bir hukuki ve/veya ekonomik ilişki içinde olsalar dahi, Eğitmen olarak kayıtlı kişilerin ve Flapp’ın haricindeki tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.

12.4. Bu Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe, ne Eğitmen ne de Flapp, diğer tarafın yazılı izni olmaksızın işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü taraflara devir veya temlik edemez.

12.5. Eğitmen, Flapp’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

12.6. Eğitmen, Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

Çapa 1
Çapa 2
bottom of page