FLAPP

için

Kayıt Koşulları

Eğitmenler için

 1. KAPSAM

1.1. Flapp, flapp.ist domaini üzerinden ve uygulama aracılığıyla bir çevrimiçi ders hizmet platformu (kısaca “Platform” olarak anılacaktır) sunmaktadır.
1.2.Buradaki kayıt koşulları Platform’a eğitmen olarak giriş yapan herkesi (Eğitmen olarak anılacaktır) kapsar. Egitmenlerin Platform’u ziyaret ederken ve sunulan işlev ve hizmetleri kullanırken sahip oldukları hak ve yükümlülükleri düzenler. Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadığı takdirde, kişi platform üzerinden özel ders hizmeti sunamaz.
1.3. Bu Kayıt Koşulları, Platform’un sadece Eğitmen olarak kullanımı ve Platform’da sunulan hizmetlerden Eğitmen olarak yararlanılması durumunda geçerlidir. İşbu Kayıt Koşulları’nda yer almayan, başkaca koşullar yalnızca Flapp’in bunları yazılı olarak kabul etmesi halinde dikkate alınacaktır.
1.4. Kayıt Koşulları’nda yer alan hükümler Flapp tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir neden göstermeden her zaman değiştirilebilir ve bu değişiklikler Platform’da duyurulur. Değişikliklerin duyurulmasından sonra Eğitmen’in Platform’u kullanmaya devam etmesi halinde bu değişiklikler Eğitmen tarafından kabul etmiş sayılacaktır.
1.5. Eğitmenler kişisel verilerinin korunması hakkındaki bilgilere Platform’da yer alan Gizlilik Politikaları’ndan ulaşabilir.

 1. SÖZLEŞME KONUSU, HİZMET TANIMI

2.1. Eğitmenler ve Platform’a Kullanıcı olarak kayıt olan kişiler (“Kullanıcı” olarak anılacaktır.) Platform üzerinden çevrimiçi video ders (“video ders” olarak anılacaktır) gerçekleştirebileceklerdir.
2.2. Bir Eğitmen ve Kullanıcı veya Kullanıcılar arasında video ders gerçekleştirilmesi için anlaşıldığında, video ders için anlaşma doğrudan Eğitmen ve Kullanıcı arasında akdedilecektir (“Mesafeli Satış Sözleşmesi” olarak anılacaktır.) Flapp Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedildiğine ilişkin onayı Eğitmen’e iletecektir.
2.3. Flapp Platform’u yönetir ve Kullanıcılar için Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin Eğitmen adına düzenlenmesine aracılık eder. Flapp ayrıca Kullanıcılar’ın Platform’a katılımını sağlamakla ilgili hizmetler sunar. Flapp, ödemeleri Eğitmenler adına ve hesabına kabul etme hakkına sahiptir. Ancak, Flapp Kullanıcılar ve Eğitmenler arasında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne taraf olarak katılmayacaktır, işbu Kayıt Koşulları’nın hiçbir hükmü Flapp’ın Eğitim Sözleşmesi’ne taraf olacağı şeklinde değerlendirilemez.
2.4. Flapp, tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere Platform üzerinden ev ödevi sohbetleri veya video dersleri test etmek için ücretsiz deneme dersleri gibi başka hizmetler de sunabilir. Ve Eğitmen belirli şartların varlığı dahilinde söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi ile bonus kazanabilir. Ancak Flapp’ın bu hizmetleri sunma ve bu yolla bonus sağlama zorunluluğu yoktur. Kullanım koşullarının işbu hükmü Flapp’in bu ek hizmetleri sunma zorunluluğu bulunduğu veya işbu hükmün Kullanıcılar veya Eğitmenler’e bu hizmetleri talep etme hakkı verdiği şeklinde yorumlanamaz.

 1. KAYIT, KANUNİ TEMSİLCİ ONAYI

3.1. Platform’u kullanmak isteyen Eğitmenler’in Platform’a kayıt olması gerekmektedir. Eğitmen, Platform’a kaydolurken Kayıt Koşulları’nı kabul etmektedir. Platform’a Eğitmen veya Kullanıcı olarak kayıt olmak kayıt olan kişinin inisiyatifindedir. Platform’a kayıt ücretsiz olarak yapılabilir. Eğitmen Platform’da hizmet sunmasını engelleyecek hiçbir kısıtlama bulunmadığını, örneğin kanuni veya sözleşmesel bir yükümlülüğü bulunmadığını beyan ve taahhüt etmektedir.
3.2. Eğitmen kayıt olurken kendisinden talep edilen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde sunduğunu taahhüt etmektedir. Eğitmen, daha sonra bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncellemelidir.
3.3. Flapp’ın Platform’a gelen kayıt talebini kabul etme zorunluluğu yoktur. Flapp, bir kişinin Eğitmen olarak kayıt talebini hiçbir gerekçe göstermeden reddetme ve mevcut Eğitmenler’in Platform’u kullanımını hiçbir gerekçe göstermeden iptal etme hakkını saklı tutar. Eğitmen’in Platform’da kazandığı kredinin hesaplanması ve ödenmesi için, Flapp’ın yazılı (ve eposta yoluyla) talebinden sonraki 14 gün içinde bir banka hesabı bildirmesi gerekir.
3.4. Platform’a kayıt olmak için bir yaş şartı aranmamaktadır. Ancak, Platform’daki video ders gibi ücretli hizmetlerin kullanımı için Kullanıcı’nın 14 yaşından, Eğitmen’in ise 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Eğer Kullanıcı veya Eğitmen belirtilen asgari yaşın altındaysa kanuni temsilcilerinin onayının alınmış olması gerekmektedir.
3.5. Flapp, Eğitmen tarafından bildirilen cep telefonu numarasına erişim verilerini aktararak ve kişisel bir Eğitmen hesabı oluşturarak Eğitmen’in Platform’a erişimini sağlar. Bu bağlamda Eğitmen, Flapp’a (bilgi@Flapp.ist) bilgilerin kendisine gönderilebileceği bir e-posta adresi bildirmekle yükümlüdür. Eğer bu e-posta adresi değişirse, Eğitmen yeni adresi Flapp’a derhal bildirmelidir.

 1. FLAPP'IN ARACI KONUMU

4.1. Eğitmen bu anlaşma ile Flapp’a Platform’da sunacağı uzmanlık bilgilerine yer vermesi ve Platform üzerinden Mesafeli Satış Sözleşmeleri’nin gerçekleştirilmesi için destek sunmasına izin vermektedir. Ancak Flapp, Eğitmen Sözleşmeleri’nin gerçekleştirileceğini garanti etmemekte, ve bu bağlamda her hangi bir yükümlülük veya taahhüt altına girmemektedir.
4.2. Flapp, ödemeleri Eğitmen adına ve hesabına kabul etme hakkına sahiptir.

 1. EĞİTMEN'İN HAK VE SORUMLULUKLARI

5.1. Eğitmenler video ders sunmak için Platform’a kaydolabilirler. Eğitmenler kayıt sırasında hangi alanlarda video ders sunmak istediklerini belirtirler. Flapp’ın Eğitmenler’in bu alanlardaki uzmanlığını ve yetkinliğini kontrol veya teyit etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcılar’dan Platform’a benzer bir alanda video ders talebi ulaşırsa, Flapp bir Eğitmen’e bunu iletebilir, ancak bildirme yükümlülüğü yoktur. Ayrıca Eğitmen’in de bu video ders taleplerine yanıt verme yükümlülüğü yoktur.
5.2. Eğitmenler ve Flapp arasında hiçbir istihdam, serbest hizmet veya ortaklık ilişkisi bulunmamaktadır. Eğitmenler Flapp’ın talimatları ile bağlı değildir ve video ders düzenlemesinde de bağımsız bir şekilde hareket ederler. Ayrıca yasal işlemlerde Flapp’ı temsil etme yetkileri de yoktur.
5.3. Mesafeli Satış Sözleşmeleri, Kayıt Koşulları’ndaki ilgili hükümler dikkate alınarak Eğitmen ve Kullanıcı arasında akdedilir.
5.4. Kullanıcı, Platform’dan özel video ders almak için ders satın alarak Eğitmen’le bir Mesafeli Satış Sözleşmesi akdedebilir. Platformun eğitmenler tarafından kullanılması platformda listelenen dersler için tarifelerin anlaşmasını gerektirir. Derslerin güncel fiyatları platformda yayınlanır, mevcut hüküm ve koşulların onaylanması ile bu tarifeler eğitmen ve Flapp arasında kabul edilmiş sayılır. Flapp, satın alınacak ders tarifelerini ve ödenecek komisyonları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler, yalnızca böyle bir değişiklikten sonra aracılık edilen dersler / paketler için geçerlidir.
5.5. Bu video ders ödemelerinin Eğitmen’e aktarılması süreci Flapp tarafından yürütülecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça; bir video ders gerçekleştirildikten sonra, bu video ders birim kredisi Eğitmen’in Platform’daki hesabına aktarılacaktır (Madde 6.2 dahilinde).
5.6. Öğretmen, akdedilen her Mesafeli Satış Sözleşmesi için Flapp’a bir komisyon öder. Tüm komisyon hakkı Mesafeli Satış Sözleşmesi neticesinde oluşur. Flapp’a komisyon ödenmesi (kesinti yoluyla) şu şekilde gerçekleşir: Eğer Kullanıcı ödenmesi gereken kredinin tamamını Sözleşmesi  Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra peşin olarak ödüyorsa, komisyonun Flapp’a ödemesi de derhal peşin olarak yapılır; eğer Kullanıcı ödenmesi gereken krediyi taksitle ödüyorsa, komisyon da taksitler halinde (taksitlerle orantılı ve Kullanıcı’nın ödeme zamanıyla paralel olarak) Flapp’a ödenir. Flapp, Eğitmen tarafından ödenmesi gereken komisyonu, Kullanıcı’nın ödemelerini (veya kredilerini) Eğitmen’e aktarırken mahsup etme ve ödemeleri komisyon tutarında eksik gerçekleştirme hakkını saklı tutar.
5.7. Bir video dersin gerçekleşmesinden sonra Flapp Kullanıcı’nın hesabından gerekli krediyi alır ve Eğitmen’in hesabına bu krediyi komisyon miktarını düşerek aktarır. Kullanıcı kararlaştırılmış bir video dersi öngörülen zaman diliminin dışında iptal eder ya da değiştirir veya derse katılım göstermezse, Flapp krediyi Kullanıcı’nın hesabından alabilir ve Eğitmen’in hesabına komisyon miktarını düşerek aktarabilir. Bu durumda ders gerçekleştirilmediği için Flapp’a ödenecek komisyon, gerçekleştirilen bir video ders için ödenecek komisyondan farklılık gösterebilir.
5.8. Kullanıcı’nın saat paketi kredilerinin belirlenen süre sınırı içinde kullanılmaması halinde, Flapp, süresi dolan kredilerin tamamını özel bir komisyon olarak alma hakkına sahiptir.
5.9. Güncellenen komisyonlar Platform’da duyurulur veya Eğitmen’e Flapp’ın uygun göreceği başka vasıtalar ile bildirilebilir.
5.10. Kullanıcı’nın bir Sözleşmesi Sözleşmesi’nden gelen satın alınmış ancak henüz harcanmamış kredilerine dair bir geri ödeme talebi varsa, ödemeye uygun olarak (geçmişe dönük) komisyon ödemesi de bununla orantılı olarak iptal edilir. Bu durumda, Eğitmen’den daha önce alınan söz konusu komisyona karşılık gelen kredi miktarı verilecektir.
5.11. Eğitmen bir Kullanıcı ile Sözleşmesi akdettiğinde sözleşmenin gereklerini yerine getirmekle, özellikle de planlanan video ders saatlerine dikkat etmekle yükümlüdür. Eğitmen Sözleşmesi’ni sonlandırmak ancak kanunlardan kaynaklanan Mesafeli Satış Sözleşmesinden dönme hakkının kullanılması halinde veya Kullanıcı’nın rızasıyla mümkündür. Bu halde, Eğitmen’in, Mesafeli Satış kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar nedeniyle Flapp’a ceza ve tazminat ödemesi gerekebilir.
5.12. Eğitmen akdettiği Mesafeli Satış Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, yasal düzenlemeler, Eğitmen Sözleşmesi’nde ve işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen hükümlere göre hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Özellikle Platform’a yüklediği her türlü içeriğe ilişkin olarak gerekli kullanım haklarına sahip olduğunu ve bunların yasal düzenlemeler, ahlaki değerler ve üçüncü şahısların haklarını (telif, kişisel haklar veya ticari hakları gibi) ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmektedir.
5.13. Eğitmen, diğer Eğitmenler tarafından sağlanan her türlü video ders içeriği ve materyalleri kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.14. Eğitmen, kendisine Flapp tarafından sağlanan erişim verilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Eğitmen, kendi kullanıcı hesabından yapılan tüm faaliyetlerden sorumludur.
5.15. Eğitmen; hesabının yetkisiz kullanıldığından şüphelenirse, bunu Flapp’a derhal bildirmekle yükümlüdür. Bir kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımı şüphesi veya bir Öğretmen’in buradaki Kayıt Koşulları’yla çelişen faaliyeti söz konusu olduğunda, Flapp’ın bu kullanıcı hesabını kapatma yetkisi vardır.

 1. KREDİ HESABI / ÖDEMELER

6.1. Eğitmen’in Platform’a kaydı başarıyla tamamlandıktan sonra, video dersler veya ek hizmetler (bonus) sunarak kazanacağı kredilerin aktarılması için Eğitmen’den bir hesap (“Kredi Hesabı”) bilgisi alınır.

6.2. Eğitmenlere ödemeler, ayda iki kez, eöitmenin bilinen son banka hesabına havale yoluyla nakitsiz yapılır.
6.3. Flapp ile Eğitmen arasındaki ilişkinin sonlandırılması durumunda, Eğitmen’e henüz ödenmemiş olan kredinin tümü, bir sonraki ayın sonuna kadar Eğitmen’e ödenir.
6.4. Flapp tarafından Eğitmen’e yapılan ödemelere ilişkin her türlü vergi ve harç (örn.: gelir vergisi, katma değer vergisi, sosyal güvenlik primi) Eğitmen tarafından bildirilmeli ve ödenmelidir. Eğitmen, bu bağlamda Flapp’ı muaf tutmayı ve Flapp’in zararına hareket etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.5. Flapp, üçüncü kişi ödeme hizmeti sağlayıcıları ile çalışmaktadır. Eğitmen’e ödemeler ilgili hizmet sağlayıcılar üzerinden Flapp tarafından yapılır.

 1. PLATFORMUN KULLANIMI

7.1. Flapp Platform’u temelde 7 gün 24 saat kullanıma hazır tutar. Ancak teknolojinin mevcut durumu ile hatasız çalışan bir yazılım garanti edebilecek hiçbir yöntem yoktur. Bu nedenle Flapp, Platform’un dayandığı yazılımın tamamen hatasız olduğunu ve hiçbir kesilmenin yaşanmayacağını garanti etmez. Ayrıca Platform, teknik bakım çalışmaları nedeniyle de geçici olarak kullanıma kapanabilir. Planlanmış teknik bakımlar Flapp tarafından Platform’da önceden duyurulur. Ancak Flapp güncellemeler hakkında Platform’da duyuru yapmakla yükümlü değildir.
7.2. Platform ve dayandığı yazılım telif hakkı ile korunmaktadır. Flapp tarafından önceden verilmiş bir yazılı izin olmaksızın yazılım, sağlanan kullanım hakkı kapsamı dışında kullanılamaz ve değiştirilemez. Benzer şekilde, Platform’un tasarımı ve özellikle de Platform’da paylaşılan içerik (örn.: veri tabanları, fotoğraflar, resimler, logolar, videolar, metinler, grafikler vb.) telif hakkı veya fikri mülkiyetin korunması hakkında kanunlar kapsamında korunmaktadır ve açıkça aksi belirtilmemişse Flapp’a aittir.
7.3. Flapp Platform’u etkileşime açık hale getirebilir. Bu, Kullanıcı ve Eğitmen’in birbirlerini değerlendirebilmelerini ve video derslere ilişkin kendi yorum ve değerlendirmelerini yapabilmelerini sağlar. Flapp, bu yorumların asılsız veya yanıltıcı olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü değildir. Eğitmen, yorumlarında doğru bilgilere yer vereceğini ve işbu Kayıt Kuralları ile yasal hükümlere uyacağını taahhüt etmektedir. Eğitmen kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası alındığı takdirde işleyebilir.
7.4. Flapp, özellikle aşağıda belirtilen içeriklere sahip notların ve içeriklerin tamamını veya bir kısmını silme hakkını saklı tutar:
7.5. Eğitmen, aşağıda belirtilen içerikler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamakla Platform’da dağıtımının yasak olduğunu açıkça kabul beyan ve taahhüt eder: ırkçı, pornografik, müstehcen, aşağılayıcı, kaba, şiddet içeren veya şiddeti önemsizleştiren ve ahlaka aykırı içerikler; diğer Kullanıcılar’a Eğitmenler’e veya 3. şahıslara karşı aşağılayıcı, incitici yorum veya tehditler; çocukların veya gençlerin büyüme veya gelişmelerine zarar verecek veya tehdit oluşturacak veya insan onurunu ya da yasalarla korunmuş diğer çıkarları ihlal eden içerikler; başkalarını suç teşkil eden veya başka türlü ahlak dışı eylemlerde bulunmaya teşvik edebilecek içerikler; başka bir Kullanıcı tarafından sağlanan veya Eğitmen’in kullanma hakkı olmayan tüm içerikler; virüs gibi güvenlik riski oluşturabilecek türde içerikler; Kullanıcılar’a, Eğitmenler’e veya 3. şahıslara istenmeyen reklam e-postaları, junk e-postalar, “email bomb” türünde istenmeyen mesajlar vb. veya satış amaçlı 3. şahıslara ait bağlantı gönderimi.
7.6. Eğitmen, Flapp’a, Platform’da yayınlanan değerlendirmeleri, fotoğrafları, grafikleri, metinleri, sesli mesajları ve videoları Platform’da hazır bulundurmak ve reklam amacıyla kullanmak, işlemek, düzenlemek ve çoğaltmak için karşılıksız, münhasır olmayan , sürekli ve kısıtlamasız bir kullanım hakkı vermektedir.
7.7. Platforma ilişkin olarak veya Platform üzerinde data analizi araçlarının kullanılması yasaktır.
7.8. Flapp Platform’da sunulan hizmetleri hiçbir sebep göstermeden kısıtlama veya tamamen askıya ama hakkını her zaman saklı tutar. Hizmetlerdeki önemli değişiklik ve kısıtlamalar Platform’da önceden duyurulur.
7.9. Sunulan hizmetlerin kısıtlanması veya askıya alınması bu Kayıt Koşulları’nda değişikliğe sebep olmaz. Kayıt Koşulları’ndaki değişiklikler Flapp tarafından yalnızca madde 1.4’te verilen prosedüre uygun olarak gerçekleştirilir.

 1. SORUMLULUK

8.1. Flapp, yasal nedenden bağımsız olarak, sadece Flapp’ın ağır ihmali veya kastı sebebiyle zarar oluşması durumunda sorumlu olur. Flapp hafif ihmali durumlarında sorumlu olmayacaktır.
8.2. Flapp, Kullanıcı’nın Eğitmen’e karşı Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamındaki ve diğer yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Flapp özellikle Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasıyla bağlantılı olarak Eğitmen’in uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir. Eğitmen Sözleşmesi’ne ilişkin her türlü talep ve iddialar doğrudan Kullanıcı’ya yöneltilmelidir.
8.3. Flapp, Kullanıcı veya Eğitmen tarafından Platform’a sunulan içeriklerden veya Platform’dan yönlendirilen web sitelerinin sunduğu içeriklerden sorumlu değildir. Yasadışı, yanlış veya eksik içerikler, ve özellikle bu bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından doğan zararlardan yalnızca ilgili web sitelerinin sağlayıcıları sorumludur. Bu bağlamda Eğitmen, diğer Kullanıcılar’ın ve Eğitmenler’in içeriklerini eleştirel bir şekilde incelemekten ve değerlendirmekten kendisi sorumludur.

 1. EĞİTMEN'E DAİR YASAL SORUMLULUK REDDİ

10.1. Eğitmen; Platform’a yüklediği içerik nedeniyle, Flapp’ın Kullanıcılar’ın Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden doğan taleplerine veya diğer Kullanıcılar, Eğitmenler ve üçüncü şahısların adli veya adli olmayan yollarla, özel hukuk veya ceza hukuku kapsamındaki taleplerine maruz kalması durumunda, Flapp’ı muaf tutmayı ve Flapp’ın zarar görmemesini sağlamayı taahhüt etmektedir. Bu muafiyet, cezaları, tazminat masraflarını ve tüm hukuki savunma masraflarını da kapsar.

 1. EĞİTMEN'İN CAYMA HAKKI

11.1. Eğitmen, tüketici olarak değerlendirilmesi halinde, Flapp’a karşı aşağıda açıklanan cayma hakkına sahiptir.
11.2. Eğitmen, Platform’a kayıt yaptırdığı günden itibaren 14 gün içinde, Flapp’la yaptığı Platform kullanımınına dair sözleşmeden hiçbir sebep göstermeden cayma hakkını haizdir.
11.3. Sözleşmeden cayma hakkını kullanabilmek için Eğitmen’in Flapp’a açık bir beyanla (eposta yoluyla gönderilen bir mektup ile) sözleşmeden caydığını bildirmesi gerekir. Kullanıcı bu seçeneği uygularsa, Flapp Kullanıcı’ya bu iptalin ulaştığına dair bir onay gönderecektir.
11.4. Cayma süresinin geçerliliği için Eğitmen’in bu süre sona ermeden önce cayma hakkını kullandığına dair bildirimi göndermesi yeterlidir.
11.5. Tüm bildirimler şu adreslere gönderilebilir: bilgi@flapp.ist

 1. SÖZLEŞME SÜRESİ / SONLANDIRILMASI

12.1. Flapp ile Eğitmen arasındaki Platform’un kullanımına ilişkin sözleşme ilişkisi, Eğitmen’in Platform’a başarılı bir şekilde kaydolmasıyla başlar. Hem Eğitmen hem de Flapp, bu sözleşme ilişkisini (Platform’un kullanımına ilişkin olarak) herhangi bir zamanda derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahiptir, bu durumda Eğitmen kaydı silinir. Yine de Flapp’ın, devam eden Eğitmen Sözleşmeleri’ni devam ettirmesi mümkündür.

 1. UYGULANABİLİR YASA, YETKİLİ YARGI YERİ

13.1 Bu Kayıt Koşulları ve Flapp ile yapılan diğer tüm anlaşmalar, İstanbul Mahkemelerinin sorumluluğundadır.

 1. SON HÜKÜMLER

14.1. Bu Kayıt Koşulları ve Eğitmen ile Flapp arasında yapılan diğer yazılı anlaşmalar arasında oluşan çelişkili durumlarda, diğer anlaşmaların hükümleri bu Kayıt Koşulları’ndan öncelikli olur.
14.2. İşbu Kayıt Koşulları hükümlerinden birinin geçersiz olması, Kayıt Koşulları’nın kalan kısmının etkilemez. Geçersiz hüküm, yasal geçerliliği olan ve Eğitmen ve Flapp’ın ekonomik çıkarlarına en uygun olacak başka bir hükümle değiştirilir.
14.3. Kayıt Kuralları’nda “üçüncü şahıs” olarak bahsedilen kişiler, bir hukuki ve/veya ekonomik ilişki içinde olsalar dahi, Eğitmen olarak kayıtlı kişilerin ve Flapp’ın haricindeki tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.
14.4. Bu Kayıt Koşulları’nda aksi belirtilmedikçe, ne Eğitmen ne de Flapp, diğer tarafın yazılı izni olmaksızın işbu Kayıt Koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü taraflara devir veya temlik edemez.