top of page

Kullanım Şartları 

Kullanım Şartları – FLAPP

Nisan 2024

Bu Hizmet Şartları (bu "Şartlar"), [flapp.ist](https://www.flapp.ist) dahil olmak üzere web sitelerine erişebileceğiniz ve/veya web sitelerini kullanabileceğiniz şart ve koşulları açıklamaktadır. Apple ve/veya Google için tamamlayıcı mobil uygulamalar (“Uygulamalar") ve ilgili tüm yazılımlar, belgeler ve çevrimiçi, mobil özellikli ve/veya dijital hizmetler (toplu olarak Siteler ve Uygulamalar, "Hizmet") Flapp Bilişim Anonim Şirketi tarafından sağlanmaktadır ("Flapp, "biz", "bizim" veya "biz"). Hizmete erişerek ve/veya Hizmeti kullanarak ya da bir düğmeyi tıklatarak veya "Kabul Ediyorum" (veya benzeri) işaretli bir kutuyu işaretleyerek, bu Koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi belirtirsiniz ve bunu kabul edersiniz.

 

Gizlilik Bildirimimizi okuyup anladığınızı.

 

Bu Şartları değiştirme hakkını saklı tutuyoruz ve aşağıda açıklandığı şekilde önemli değişiklikler hakkında bildirimde bulunacağız. Bu Şartlar, Hizmetin tüm ziyaretçileri ve kullanıcıları ile Hizmete erişen diğer herkes (topluca, "Kullanıcılar" ve sizin için geçerli olduğu şekilde, "siz" veya "Sizin”) için geçerlidir.

 

**Hizmeti Nasıl Yönetiyoruz**

 

Uygunluk: Bu, sizinle Flapp arasındaki bir sözleşmedir. Hizmeti kullanmadan önce bu Koşulları okumalı ve kabul etmelisiniz. Kabul etmiyorsanız Hizmeti kullanamazsınız. Hizmeti yalnızca bizimle yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yapabilmeniz durumunda ve yalnızca bu Koşullara ve geçerli tüm ulusal ve uluslararası yasa, kural ve düzenlemelere ("Geçerli Yasa") uygun olarak kullanabilirsiniz. Yukarıda belirtilenlerin genelliğini sınırlamaksızın, geçerli herhangi bir yargı bölgesinde reşit olmayan (18 yaşın altındadır) ("Reşit Olmayan") herhangi bir kişinin Hizmete erişimi veya Hizmeti kullanması Söz konusu erişim ve/veya kullanım, aşağıdaki koşulları sağlayan bir ebeveyn veya yasal vasi ("**Ebeveyn**") tarafından denetlenmedikçe kesinlikle yasaktır ve bu Şartları ihlal eder: (a) bu Şartları okumuş ve anlamıştır; (b) Reşit Olmayan Kişi tarafından işbu belge kapsamında verilen tüm hakları ve üstlenilen tüm yükümlülükleri onaylar; ve (c) bu Koşullara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Reşit Olmayan Bir Kullanıcının Ebeveyniyseniz, söz konusu Reşit Olmayan Kişinin Hizmete erişmesine ve/veya Hizmeti kullanmasına izin vererek, bu Şartlara tabi olursunuz ve söz konusu Reşit Olmayan Kişinin Hizmetteki faaliyetlerinden sorumlu olursunuz. Reşit Olmayan Bir Kullanıcının Ebeveyni ile ilgili olarak, bu Koşullarda bir lisans verme, atama, kısıtlama, yükümlülük, onay, temsil, garanti veya sözleşme bağlamında veya benzer herhangi bir bağlamda kullanıldığı şekliyle "siz" , "Ebeveyn ve Reşit Olmayan Kişi adına Ebeveyn" anlamına gelir ve "siz" de buna karşılık gelen anlama sahiptir. Hizmet, daha önce Hizmetten kaldırdığımız hiçbir Kullanıcının kullanımına açık değildir.

 

Kullanıcı hesapları

Kullanıcı Hesabınız: Hizmetteki hesabınız ("Kullanıcı Hesabınız"), tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, Hizmetin bir parçası olarak zaman zaman oluşturabileceğimiz ve sürdürebileceğimiz belirli hizmetlere ve işlevlere erişmenizi sağlar. Burada aksi yöndeki hükümlere bakılmaksızın, Kullanıcı Hesabınızın sahibi olmadığınızı veya Hizmeti çalıştıran sunucularda Flapp tarafından veya adına saklanan veriler üzerinde herhangi bir hakka sahip olmadığınızı kabul edersiniz. Farklı Kullanıcı türleri için farklı türde Kullanıcı Hesapları tutabiliriz.

 

Kurumsal Hesaplar: Belirli kişiler, bir şirket veya işveren gibi başka bir kuruluş (söz konusu kuruluş, "Kuruluş") adına Hizmete erişebilir ve/veya Hizmeti kullanabilir. Bu gibi durumlarda, burada aksi yöndeki herhangi bir hüküm dikkate alınmaksızın: (i) bu Koşullar bir anlaşma bahisidir (A) biz ve söz konusu bireyler arasında ve (B) biz ve söz konusu Kuruluş arasında; (ii) Bu Koşullarda bir lisans verme, temlik, kısıtlama, yükümlülük, kabul, temsil, garanti veya sözleşme bağlamında veya benzer herhangi bir bağlamda kullanıldığında "siz", (A) bu tür bireylerden her biri anlamına gelir (B) “Kuruluş, kendisi adına ve (geçerli olduğu şekilde) adına veya yararına, Kuruluşun çalışanları, yüklenicileri, acenteleri ve Flapp tarafından erişim ve erişim izni verilen diğer temsilciler /veya Hizmeti kullanın (topluca, “Kuruluş Kullanıcıları”); ve "siz" karşılık gelen anlamlara sahiptir; (iii) bu Şartları kabul eden kişi, Kuruluşu bu Şartlara tabi kılma yetkisine sahip olduğunu (ve böyle bir yetkinin yokluğunda, söz konusu kişinin Hizmete erişemeyeceğini veya Hizmeti kullanamayacağını) ve söz konusu kişinin bu Şartları kabul ettiğini beyan ve garanti eder. bu Şartlar söz konusu Kuruluşu bu Şartlara bağlayacaktır; (iv) her İşletme Kullanıcısı ve söz konusu İşletme Kullanıcısının Hizmete erişimi ve Hizmeti kullanımına ilişkin bilgileri söz konusu Kuruluşa ifşa edebiliriz; (v) herhangi bir bireyin Hizmete erişme ve Hizmet'i kullanma hakkı, söz konusu kişinin ilişkili veya sağlanan bir e-posta adresiyle ilişkisinin sona ermesi veya bu e-posta adresini kullanmayı bırakması durumunda askıya alınabilir veya sonlandırılabilir (ve ilgili Kullanıcı Hesabının yönetimi devredilebilir). Söz konusu Kuruluş tarafından; (vi) Kuruluşun tüm Kullanıcılarını bu Şartların söz konusu Kullanıcılar için geçerli olan hükümlerinden haberdar edeceğini ve her Kullanıcısının bu hükümlere uymasını sağlayacağını; ve (vii) söz konusu Kuruluş, Kullanıcılarının tüm eylem ve ihmallerinden tek başına sorumlu ve yükümlü olacaktır ve herhangi bir Kullanıcısının, söz konusu Kuruluş tarafından bu Şartların ihlalini teşkil edecek herhangi bir eylemi veya ihmali, bu Kuruluş tarafından gerçekleştirilmiş olması halinde, bu Şartların ihlali olarak kabul edilecektir.

 

Üçüncü Taraf Hizmetleri Aracılığıyla Bağlanma: Hizmete bir üçüncü taraf hizmeti aracılığıyla bağlanarak, bize söz konusu hizmetteki bilgilerinize erişme ve bu bilgileri kullanma ve söz konusu hizmet için oturum açma kimlik bilgilerinizi ve/veya erişim belirteçlerini saklama iznini verirsiniz; her durumda, söz konusu üçüncü tarafın izin verdiği ölçüde.

 

Hesap Güvenliği: Başka bir Kullanıcının Hesabını, söz konusu Kullanıcının izni olmadan asla kullanamazsınız. Kullanıcı Hesabınızı oluştururken doğru ve eksiksiz bilgi vermeniz ve bu bilgileri güncel tutmanız gerekmektedir. Kullanıcı Hesabınızda meydana gelen etkinliklerden yalnızca siz sorumlusunuz, Kullanıcı Hesabınızın şifresini/şifrelerini ve/veya diğer kimlik doğrulama bilgilerinizi güvende tutacak ve şifrenizi/şifrelerinizi ve/veya diğer kimlik doğrulama bilgilerinizi başkasıyla paylaşmayacaksınız. Mümkünse, Kullanıcı Hesabınızı korumak için "güçlü" şifreler (büyük ve küçük harfler, sayılar ve simgelerin birleşimini kullanan şifreler) kullanmanızı öneririz. Kullanıcı Hesabınıza yönetici düzeyinde erişimi olan herhangi bir Kuruluş Kullanıcısı, Kullanıcı Hesabı ayarlarınızı, erişiminizi ve fatura bilgilerinizi değiştirebilir. Yönetici düzeyinde erişime sahip herhangi bir İşletme Kullanıcısı tarafından yapılan değişiklikler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcı Hesabınızın yetkisiz kullanımından ve/veya Kullanıcı Hesabınızda yapılan herhangi bir değişiklikten kaynaklanan hiçbir kayıptan sorumlu olmayacağız ve bu konuda açıkça sorumluluk kabul etmeyeceğiz. Kullanıcı Hesabınızın herhangi bir güvenlik ihlali veya yetkisiz kullanımı durumunda bizi derhal bilgilendirmekten sorumlusunuz.

 

Hesap ayarları: Ayarlar sayfanızdaki ayarları değiştirerek, Kullanıcı Hesabınızın ve ilgili Kullanıcı profilinizin belirli yönlerini ve Hizmetle etkileşim şeklinizi kontrol edebilirsiniz. Bize e-posta adresinizi vererek, posta yoluyla iletişim yerine, Yürürlükteki Kanunların gerektirdiği bildirimler de dahil olmak üzere, Hizmetle ilgili bildirimleri size göndermek için bu e-posta adresini kullanmamıza izin vermiş olursunuz. Bu e-posta adresini, Hizmetin özelliklerinde yapılan değişiklikleri ve özel teklifleri size bildiren mesajlar gibi pazarlama ve reklam mesajları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere başka mesajlar göndermek için de kullanabiliriz (topluca, "Pazarlama E-postaları") . Pazarlama E-postaları almak istemiyorsanız, bilgi@flapp.istadresinden Hizmet destek ekibiyle iletişime geçin. Bu seçeneği devre dışı bırakmanız, Hizmetle ilgili bildirimleri almanızı engellemez.

 

Hizmeti size veya genel olarak Kullanıcılara sunmak veya Hizmet için kullanım sınırları oluşturmak. Önceden bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın, Kullanıcı Hesabınıza ve/veya Hizmete erişiminizi hiçbir yükümlülük altına girmeden, gerekçeli veya gerekçesiz olarak ve herhangi bir nedenle veya hiçbir nedenden ötürü kalıcı olarak sonlandırabilir veya geçici olarak askıya alabiliriz. Herhangi bir nedenle veya hiçbir neden olmaksızın sözleşmenin feshedilmesi durumunda bu Şartlara bağlı kalmaya devam edersiniz.

 

Diğer Kullanıcılarla Etkileşimleriniz: BİLGİ PAYLAŞIMI da dahil olmak üzere diğer Kullanıcılarla olan etkileşimlerinizden yalnızca siz sorumlusunuz. Sizinle diğer Kullanıcılar arasındaki anlaşmazlıkları izleme hakkımız saklıdır, ancak bu konuda herhangi bir yükümlülüğümüz yoktur. KULLANICI İÇERİĞİ (aşağıda tanımlandığı gibi) DAHİL OLMAK ÜZERE, diğer Kullanıcılarla olan etkileşimlerinizden ve Kullanıcının herhangi bir eylemi veya eylemsizliğinden doğan TÜM SORUMLULUĞU AÇIKÇA REDDEDİYORUZ.

 

Hizmete Erişim; Hizmet Kısıtlamaları

 

Hizmet'e Erişim: Bu Koşullara ve size sunabileceğimiz tüm belgelere uymanıza bağlı olarak, işbu belgeyle size, Hizmete erişme ve onu kullanma konusunda münhasır olmayan, sınırlı, devredilemez ve serbestçe iptal edilebilir bir hak verilmektedir. Hizmet, yalnızca kişisel kullanımınız veya dahili iş amaçlarınız için, uygun olduğu ölçüde ve Hizmetin özelliklerinin kesinlikle izin verdiği ölçü ile sinirlidir. Hizmette ve Hizmete ilişkin burada açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutuyoruz. Burada aksini belirten hükümlere bakılmaksızın, Hizmetin belirli bölümleri, Bölüm Abonelik Planları) daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, yalnızca Abonelik Dönemi/Süreleri (aşağıda tanımlandığı şekilde) boyunca mevcut olabilir.

 

Kısıtlamalar ve Kabul Edilebilir Kullanım: Yürürlükteki Yasaların bir kısıtlamayı yasakladığı durumlar dışında, aşağıdakilerden herhangi birini yapmayacak ve herhangi bir üçüncü tarafın yapmasına yardımcı olmayacak, izin vermeyecek veya bunları yapmasına olanak sağlamayacaksınız:

 

- Hizmetin herhangi bir bölümünü parçalara ayırma, tersine mühendislik yapma, kodunu çözme veya kaynak koda dönüştürme;

- Hizmete erişmek için herhangi bir robot, örümcek, kazıyıcı, çevrimdışı okuyucu, veri madenciliği aracı, veri toplama veya çıkarma aracı, veya Hizmeti çalıştıran sunuculara, bir insanın geleneksel bir çevrimiçi web tarayıcısı kullanarak aynı süre içinde makul olarak üretebileceğinden daha fazla istek mesajı gönderecek şekilde Hizmete erişmeye yönelik diğer otomatik araçlar (Flapp'in kamuya açık arama motorlarının operatörlerine, yalnızca kamuya açık aranabilir dizinlerini oluşturmak amacıyla ve yalnızca gerekli olduğu ölçüde, verdiği izin haricinde. Bu izin iptal edilebilir.);

- Hizmet üzerinde veya aracılığıyla sunulan herhangi bir içeriği (her türlü altyazı bilgisi, anahtar kelime veya diğer meta veriler dahil) herhangi bir makine öğrenimi ve/veya yapay zeka eğitimi veya geliştirme amacıyla veya gerçek kişilerin tanımlanmasına yönelik tasarlanmış veya amaçlanan herhangi bir teknoloji için kullanmak;

- her durumda önceden yazılı iznimiz olmadan API anahtarlarını satın almak, satmak veya devretmek;

- Hizmetin veya herhangi bir Fikri Mülkiyetimizin (aşağıda tanımlandığı gibi) herhangi bir bölümünü kopyalamak, kiralamak, satmak, ödünç vermek, devretmek, lisanslamak veya alt lisans vermek, yeniden satmak, dağıtmak, değiştirmek veya türetilmiş çalışmalar oluşturmak amacıyla kullanmak herhangi bir otomatik veya otomatik olmayan "kazıma" dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere;

- Hizmeti, (i) Hizmeti çalıştıran sunucuların kararlılığını, (ii) Hizmetin çalışmasını veya performansını veya herhangi bir Kullanıcının Hizmeti kullanımını veya (iii) Hizmeti kullanan diğer uygulamaların davranışını etkileyecek herhangi bir şekilde kullanmak;

- Hizmet altyapımıza makul olmayan veya orantısız derecede büyük bir yük getiren veya getirebilecek (tamamen kendi takdirimize bağlı olarak tarafımızdan belirlenen şekilde) herhangi bir eylemde bulunmak;

- Hizmeti, (i) Fikri Mülkiyet Hakları (aşağıda tanımlandığı şekilde) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Geçerli herhangi bir Yasayı, sözleşmeden doğan yükümlülüğü veya herhangi bir kişinin hakkını ihlal eden veya ihlalini teşvik eden herhangi bir şekilde veya herhangi bir amaçla kullanmak;

- Hizmeti bizimle rekabet halinde, rakip ürünler veya hizmetler geliştirmek, Hizmetin karşılaştırmalı değerlendirmesi veya rekabetçi analizi amacıyla veya başka bir şekilde bizim zararımıza veya dezavantajlı hale getirmek için kullanmak veya sergilemek;

- Hizmet tarafından sağlanan veya bizim tarafımızdan yetkilendirilenler dışında herhangi bir teknoloji veya araç aracılığıyla Hizmet üzerinde veya Hizmet aracılığıyla sunulan herhangi bir içeriğe erişim;

- herhangi bir içeriğin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan veya Hizmetin veya herhangi bir kısmının kullanımına sınırlama getiren özellikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmete erişimi önlemek veya kısıtlamak için kullanabileceğimiz önlemleri atlamak;

- sistemi çalıştıran sunuculara müdahale etmeye, sistem bütünlüğünü veya güvenliğini tehlikeye atmaya veya sunuculara yapılan veya sunuculardan yapılan herhangi bir aktarımı deşifre etmeye teşebbüs etmek

 

- Hizmeti spam, zincirleme e-postalar veya diğer istenmeyen e-postaları iletmek için kullanmak;

- Hizmeti herhangi bir ticari talep amacıyla kullanmak;

- Hizmet aracılığıyla geçersiz veriler, virüsler, solucanlar veya diğer yazılım aracılarını iletmek;

- Hizmeti herhangi bir sahtekarlık amacıyla başka bir şekilde kullanmak;

- Kullanıcıların adları da dahil olmak üzere herhangi bir kişisel bilgiyi Hizmetten toplamak veya derlemek;

- önceden açık yazılı iznimiz olmadan sizinle (veya üçüncü bir tarafla) aramızda onay, ortaklık veya sponsorluk içeren bir ilişkiyi makul bir şekilde ima edebilecek şekilde bizi veya Hizmet'i tanımlamak veya bunlara atıfta bulunmak.

 

 

 

 

Kullanıcı İçeriği

Genel:  Hizmet, Kullanıcıların hizmet üzerinden veya hizmet aracılığıyla profil bilgileri, videolar, resimler, müzik, yorumlar, sorular ve diğer içerik, veri ve/veya bilgiler gibi içerikleri göndermelerine, paylaşmalarına, sergilemelerine, sağlamalarına, paylaşmalarına veya başka şekillerde sunmalarına izin verebilir (hepsi birlikte, aşağıda tanımlandığı üzere Çıktı, Kullanım Verileri ve Geri Bildirim hariç, "Kullanıcı İçeriği"). Eğer bir Kurum Kullanıcısıysanız, tüm Kullanıcı İçeriğinizi kendi takdirimize bağlı olarak ilgili Kuruma ait olarak kabul edebiliriz.

 

Kullanıcı İçeriğine İlişkin Haklar: Herhangi bir Kullanıcı İçeriği ve/veya Çıktıyı kendi takdirimize bağlı olarak kaldırma hakkına (ancak yükümlülüğe değil) sahibiz. Kullanıcı İçeriği ve Çıktınızı hizmet aracılığıyla veya hizmete sunarak, paylaşarak, sergileyerek, sağlayarak veya başka şekillerde erişilebilir kılarak Flapp’e tamamen ödenmiş, telifsiz, devredilebilir, sürekli, geri alınamaz, münhasır olmayan ve dünya çapında bir lisans, alt lisanslar vermeye ve yetki vermeye yetkili bir lisans verdiğinizi açıkça beyan eder ve garanti edersiniz. Bu, Kullanıcı İçeriği ve Çıktınızı, kısmen veya tamamen ve herhangi bir şekil, medya veya teknolojide, şimdi bilinen veya sonradan geliştirilen, Hizmetle ve Flappin (ve onun iştiraklerinin ve bağlı kuruluşlarının) işiyle bağlantılı olarak kullanmak, kopyalamak, çoğaltmak, depolamak, değiştirmek, yayımlamak, bilgi listelemek, düzenlemek, çevirmek, dağıtmak, sendikalaştırmak, kamuya açık olarak sergilemek ve türev eserler yaratmak için geçerlidir. Ayrıca, Hizmetin ve bu Gizlilik Şartlarının işlevselliğine ve koşullarına uygun olarak, Kullanıcı İçeriği ve Çıktınızla etkileşimde bulunmak, kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, sergilemek, düzenlemek ve icra etmek için her diğer Kullanıcıya münhasır olmayan bir lisans da veriyorsunuz.

Beyanlarınız ve Garantileriniz: Aşağıdakileri onaylıyor, beyan ediyor ve garanti ediyorsunuz:

 

 • varsa Kullanıcı İçeriğini bu Şartlar tarafından öngörülen şekilde kullanmak için , Kullanıcı İçeriğinde bahsi geçen veya anılan her tanınabilir gerçek kişinin yazılı rızasına sahipsiniz ve her biri sizi bu kullanımla ilgili olabilecek her türlü sorumluluktan muaf tutmuştur;

 • Üçüncü kişilere ilişkin Kullanıcı İçeriğini sağlamak için Gerekli Yasalara göre gerekli olan tüm rızaları aldınız ve bu rızaları almakla tek başınıza sorumlusunuz;

 • Kullanıcı İçeriğiniz ve Çıktınız ve bunların bu Şartlar ve Hizmet tarafından öngörüldüğü şekildeki kullanımımız, herhangi bir Uygulanabilir Yasayı veya üçüncü bir tarafın, dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkı ve gizlilik haklarını ihlal etmeyecek;

 • Kullanıcı İçeriğiniz, bir devlet organı tarafından hassas veya sınıflandırılmış bilgi olarak kabul edilen herhangi bir bilgi veya materyali içermiyor ve Kullanıcı İçeriğini Hizmetle bağlantılı olarak sağlamanız herhangi bir üçüncü tarafın gizlilik haklarını ihlal etmiyor olacak;

 • Bu Şartlar altında bize verilen Kullanıcı İçeriği haklarını telifler ödemeden kullanabiliriz;

 • Hizmet aracılığıyla, doğrudan veya başka yollarla, 13 yaşından küçük çocukların veya dijital rıza yaşı neyse o yaştaki çocukların kişisel bilgilerini yüklemez veya erişilebilir hale getiremezsiniz;

 • Kullanıcı İçeriğiniz çıplaklık veya diğer cinsel önermeler içeren içerikler; nefret söylemi, tehditler veya birey veya gruplara yönelik doğrudan saldırılar; taciz edici, rahatsız edici, işkence niteliğinde, iftira niteliğinde, müstehcen, obur, hakaret içerikli veya başka birinin mahremiyetine saldıran içerikler; cinsiyetçi veya ırk, etnik köken veya başka şekillerde ayrımcı içerikler; kendine zarar verme veya aşırı şiddet içeren içerikler; sahte veya taklit profiller; yasa dışı içerikler veya zararlı veya yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler; zararlı programlar veya kodlar; kişinin kişisel bilgileri onun rızası olmadan; spam, makine tarafından üretilen içerik veya istenmeyen mesajlar; ve/veya başka şekilde itiraz edilebilir içerikler içeremez;

 • Bildiğiniz kadarıyla, bize sağladığınız tüm Kullanıcı İçeriği ve diğer bilgiler doğru ve gerçeğe uygundur.

 

 

Sorumluluk reddi beyanı:  Herhangi bir Kullanıcı İçeriğinden sorumluluk almayız ve hiçbir yükümlülük kabul etmiyoruz. Kullanıcı İçeriğinizden ve Hizmet aracılığıyla veya Hizmet üzerinden sunma, yayınlama, sergileme, sağlama, paylaşma veya başka şekilde erişilebilir kılma sonuçlarından tek başınıza sorumlu olacaksınız ve bizim yalnızca çevrimiçi dağıtımınız ve Kullanıcı İçeriğinizin yayınlanması için pasif bir aracı olarak hareket ettiğimizi anlamanız ve kabul etmeniz gerekmektedir. Hizmetin, doğru olmayan, itiraz edilebilir, çocuklar için uygun olmayan veya amacınıza uygun olmayan içeriklere maruz kalmanıza neden olabileceğini ve Hizmet üzerinden veya aracılığıyla erişilen herhangi bir içerikle ilgili olarak iddia ettiğiniz zararlar için sorumlu olmayacağımızı anlamanız ve kabul etmeniz gerekmektedir.

 

Fikri Mülkiyetimiz

 

Fikri Mülkiyet Hakları Tanımı: Bu Şartlar kapsamında, "Fikri Mülkiyet Hakları" tüm patent hakları, telif hakları, maske çalışma hakları, ahlaki haklar, kişilik hakları, marka, ticari görünüm ve hizmet markası hakları, iyi niyet, ticari sır hakları ve şu anda mevcut olan veya sonradan ortaya çıkabilecek diğer tüm fikri mülkiyet hakları ve mülkiyet haklarını, bunlar için yapılan tüm başvuruları ve kayıtları, yenilemeleri ve genişletmeleri, Uygulanabilir Yasalar altında ifade eder.

Fikri Mülkiyet. Hizmette, Hizmet aracılığıyla veya Hizmet üzerinden sunulan veya erişilebilir hale getirilen tüm materyaller ve içeriklerde (sınırlama olmaksızın, resimler, metinler, grafikler, illüstrasyonlar, logolar, fotoğraflar, sesler, videolar, müzikler ve diğer Kullanıcıların Kullanıcı İçeriği dahil; ancak sizin Kullanıcı İçeriğiniz hariç) ve Hizmetle birlikte veya Hizmette yer alan veya dahil edilen tüm yazılımlar, algoritmalar, kodlar, teknolojiler ve fikri mülkiyetlerde (topluca ve bireysel olarak, “Fikri Mülkiyet”) bizim (veya lisans verenlerimizin (diğer Kullanıcılar dahil), gerektiği şekilde) tüm haklara (Fikri Mülkiyet Hakları dahil), mülkiyete ve ilgiye sahip olduğumuzu ve sahip olmaya devam edeceğimizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Burada açıkça belirtilmediği sürece, bu Şartlar hiçbir Fikri Mülkiyet Hakkında bir lisans yaratmayacak ve siz hiçbir Fikri Mülkiyeti erişmek, satmak, lisanslamak, kiralamak, değiştirmek, dağıtmak, kopyalamak, çoğaltmak, iletmek, sergilemek, icra etmek, yayımlamak, uyum sağlamak, düzenlemek veya türev eserler yaratmak için kullanmayacaksınız. Bu Şartlar tarafından açıkça izin verilmeyen herhangi bir amaç için herhangi bir Fikri Mülkiyetin kullanılması kesinlikle yasaktır.

Çıktı. Hizmetin çıktısını (“Çıktı”), aşağıda açıklananlar hariç, her durumda bu Şartlara uygun olarak, telifsiz olarak, herhangi bir yasal amaç için kullanabilirsiniz: (a) Hizmetin ve Çıktının kullanımı Hizmette veya Hizmete ilişkin herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkının mülkiyetini size devretmez ve (b) herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal edebileceği görüşüne varırsak, size her zaman bildirimde bulunarak Çıktının kullanımını sınırlayabilir veya Çıktıyı kullanmayı bırakmanızı (ve Çıktının tüm kopyalarını silmenizi) talep edebiliriz. Çıktının insan tarafından üretildiğini belirtmeyeceksiniz ve kendi makine öğrenimi modellerinizi eğitmek için Çıktıyı kullanmayacaksınız.

Top of Form

 

Bottom of Form

MAKİNE ÖĞRENİMİNİN DOĞASI GEREĞİ, ÇIKTI KULLANICILAR ARASINDA BENZERSİZ OLMAYABİLİR VE HİZMET DİĞER KULLANICILAR İÇİN AYNI YA DA BENZER ÇIKTI ÜRETEBİLİR. Hizmetin kullanımı, GERÇEĞİ doğru bir şekilde yansıtmayan yanlış Çıktılar üretebilir. Çıktının doğruluğunu, Çıktının insan incelemesi de dahil olmak üzere, kullanım durumunuza uygun şekilde değerlendirmeniz GEREKİR. Çıktının "hayal ürünü" içerebileceğini ve YANLIŞ, İTİRAZ EDİLEBİLİR, UYGUNSUZ veya AMACINIZA UYGUN OLMAYABİLECEĞİNİ kabul eder ve bu konuda HEMFİKİR olduğunuzu beyan edersiniz. SİZ, Çıktıdan veya Hizmet aracılığıyla veya üzerinden elde edilen veya erişilen diğer içeriklerden kaynaklanan veya bu içeriklerle ilgili olarak sizin veya HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN iddia ettiği HERHANGİ BİR ZARAR için sorumlu OLMAYACAĞIMIZI kabul eder ve bu konuda HEMFİKİR olduğunuzu beyan edersiniz.

Kullanım Verileri. Biz, tanılama, teknik, kullanım ve/veya ilgili bilgiler toplayabiliriz veya siz bize sağlayabilirsiniz; bu bilgiler bilgisayarlarınız, mobil cihazlarınız, sistemleriniz ve yazılımlarınız hakkında bilgileri içerebilir (topluca, “Kullanım Verileri” olarak adlandırılır). Tüm Kullanım Verileri yalnızca ve münhasıran bize aittir ve Kullanım Verilerindeki herhangi bir mülkiyet hakkı size aitse, bu hakların (Fikri Mülkiyet Hakları dahil), mülkiyet ve ilgili tüm hak ve menfaatleri bize devretmiş olursunuz. Bu bağlamda, Kullanım Verilerini veya bunların herhangi bir kısmını, sınırlama olmaksızın aşağıdaki amaçlarla kullanabilir, muhafaza edebilir ve/veya işleyebiliriz: (a) Hizmeti sağlamak ve muhafaza etmek; (b) ürünlerimizi ve hizmetlerimizi (Hizmet dahil) iyileştirmek ve yeni ürünler, hizmetler ve/veya özellikler geliştirmek; (c) Hizmet kullanımınızı izlemek; (d) araştırma ve analiz için, sınırlama olmaksızın veri analizi, kullanım eğilimlerini belirleme ve/veya müşteri araştırmaları için; ve (e) analitikleri ve diğer türetilmiş Kullanım Verilerini yalnızca tanımlanamaz veya toplu formda üçüncü taraflarla paylaşmak. Hizmet, Hizmetin yetkisiz veya yasadışı kullanımını önlemek için tasarlanmış teknolojik önlemler içerebilir; bu ve diğer yasal önlemleri kullanarak bu Şartlarla uyumunuzu doğrulayabilir ve Hizmetteki Fikri Mülkiyet Haklarımız dahil haklarımızı uygulayabiliriz.

 

Geri Bildirim. Hizmetle veya diğer Flapp ürünleri veya hizmetleriyle ilgili herhangi bir öneri, tavsiye veya diğer geri bildirimleri (topluca, “Geri Bildirim”) sağladığınız ölçüde, bu Geri Bildirimdeki tüm hakları (Fikri Mülkiyet Hakları dahil), mülkiyet ve ilgili tüm hak ve menfaatleri bize devretmiş olursunuz. Buna göre, biz Geri Bildirimi ve içinde bulunan fikirleri, bilgiyi, kavramları, teknikleri ve/veya diğer fikri mülkiyeti, size veya üçüncü bir tarafa herhangi bir atıf veya tazminat sağlama zorunluluğu olmaksızın, herhangi bir amaç için serbestçe kullanabiliriz, ancak herhangi bir Geri Bildirimi kullanma zorunluluğumuz yoktur. Geri Bildirim, Gizli Bilgi (aşağıda tanımlandığı üzere) olarak kabul edilir. Geri Bildiriminizi kabul etmemiz, daha önce bizim tarafımızdan bilinen veya çalışanlarımız tarafından geliştirilen veya sizden başka kaynaklardan elde edilen benzer veya ilgili fikirleri kullanma haklarımızdan feragat ettiğimiz anlamına gelmez.

 

Mülkiyet. Hizmet, itibar veya statü göstergeleri, dünya içi para birimi ve/veya sanal başarıları temsil eden kurgusal mülkiyetler gibi (örneğin, rozetler, kupalar ve/veya güçler) veri, bilgi ve/veya diğer içerikler içermektedir (topluca, “Flapp Mülkiyeti”). Herhangi bir terim size ya da Flapp Mülkiyetine herhangi bir hak sahibi olduğunuzu veya iddialarınız olduğunu önerse de, tüm Flapp Mülkiyeti yalnızca ve münhasıran bizim mülkiyetimizdedir ve tüm hakları saklı tutarız, ancak size Hizmetin işlevselliği tarafından izin verilen belirli Flapp Mülkiyetlerini kullanma hakkı tanırız; bu haklar özeldir, sınırlıdır, devredilemez ve serbestçe iptal edilebilir. Genellemeyi sınırlamaksızın, (a) Flapp Mülkiyeti herhangi bir para veya parasal değer karşılığında Flapp tarafından geri alınamaz ve (b) Flapp Mülkiyetini yönetme, düzenleme, kontrol etme, değiştirme, aktarma ve/veya silme konusunda mutlak hakka sahibiz, kendi takdirimize bağlı olarak, genel veya özel herhangi bir durumda, ve bu hakkın kullanımı nedeniyle size karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyiz. Söz konusu verilere siz veya herhangi bir üçüncü taraf tarafından atfedilen herhangi bir değere rağmen, hizmeti çalıştıran sunucularda bulunan herhangi bir veri, kullanıcı hesabı geçmişi ve kullanıcı hesabı içeriği herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle veya hiçbir nedenle, kendi takdirimize bağlı olarak, haber verilmeksizin veya verilerek ve herhangi bir türde bir sorumluluk olmaksızın değiştirilebilir, aktarılabilir veya silinebilir. Hizmeti çalıştıran sunucularda bulunan herhangi bir veriye atfedilen herhangi bir değeri, nakit ya da başka bir şekilde sağlamayı veya garanti etmeyi reddederiz.

Gizli Bilgiler

Hizmet, Flapp ve/veya diğer Kullanıcıların kamuya açık olmayan, mülkiyete özgü veya gizli bilgilerini içerebilir (biçimi veya tezahürü ne olursa olsun, örneğin, sözlü, yazılı, makineyle okunabilir (elektronik veri iletimi dahil), gösterimler, sunumlar, çizimler vb., “Gizli Bilgiler”). Genelleme yapmaksızın, Flapp’ın Gizli Bilgileri bu Şartlar, iş hakkında bilgiler, ürün ve hizmetler, teknoloji, pazarlama ve halkla ilişkiler planları, müşteriler, müşteri ve/veya tedarikçileri ve Flapp veya temsilcileri tarafından bu Şartlar kapsamında size açıklanan her türlü bilgiyi (tüm özellikler, çizimler ve tasarımlar, analizler, derlemeler, notlar, çalışmalar, anılar veya diğer belgeler yazılı olarak, diskte, sözlü olarak, belgelerin incelenmesiyle veya sizinle aramızdaki tartışmalar doğrultusunda açıklanan) içerir. Gizli Bilgiler, (a) sizin eyleminiz veya ihmali olmaksızın kamuoyuna genel olarak erişilebilir hale gelen, (b) burada açıklanmadan önce size gizli olmayan bir temelde erişilebilir olan, veya (c) size, açıklandığı zaman bu bilgiye ilişkin herhangi bir gizlilik yükümlülüğü altında olmayan bir kişiden gizli olmayan bir temelde erişilebilir hale gelen veya halihazırda olan bilgileri hariç tutar. Şunları yapacaksınız: (a) tüm Gizli Bilgilerin gizliliğini, kendi son derece hassas gizli bilgilerinizi korumak için kullanacağınız özen derecesiyle en az aynı derecede bir özenle koruyacak ve koruyacaksınız, ancak hiçbir durumda makul bir özen derecesinden daha az olmayacak şekilde; (b) herhangi bir Gizli Bilgiyi, bu Şartlar altında haklarınızı kullanmak veya yükümlülüklerinizi yerine getirmek dışında herhangi bir amaç için kullanmayacak; ve (c) Gizli Bilgileri, ihtiyaç duyan ve bu Bölümde belirtilen en az kısıtlayıcı kullanım ve ifşa yasaklarına tabi olan hizmet sağlayıcılarınız veya finansal veya hukuki danışmanlarınız dışında herhangi bir kişi veya kuruluşa açıklamayacaksınız.

 

 

Ödemeler, Faturalandırma ve Abonelik Planları

Faturalandırma Politikaları; Vergiler. Hizmetin bazı yönleri ücretsiz olarak sağlanabilirken, Sitelerde ve/veya Uygulamalarda bulunan Hizmetin diğer yönleri ve/veya ürünler ücretli veya başka bir ücret karşılığında sunulabilir ("Ücret"). Her Ücret (aşağıda tanımlanan her bir Abonelik Ücreti dahil), ilgili Flapp Ücreti (aşağıda tanımlanmıştır) ve herhangi bir uygulanabilir Üçüncü Taraf Ücreti (aşağıda tanımlanmıştır) toplamından oluşur. Ücretsiz olmayan Hizmet yönlerini kullanmayı seçerek, Abonelik(ler)e kaydolarak, size uygulanabilir olan ve şu anda https://app.useFlapp.com/us-en/products adresinde mevcut olan fiyatlandırma ve ödeme şartlarını kabul etmiş olursunuz (zaman zaman güncelleyebileceğimiz "Fiyatlandırma ve Ödeme Şartları"). Fiyatlandırma ve Ödeme Şartları burada atıfta bulunularak dahil edilmiştir. İlave ücretler karşılığında yeni ürünler ve/veya hizmetler ekleyebilir, mevcut ürünler ve/veya hizmetler için Ücretleri artırabilir veya düzenleyebilir ve/veya herhangi bir Aboneliği istediğimiz zaman, kendi takdirimize bağlı olarak sunmayı bırakabiliriz; ancak, belirli bir Abonelik Süresi ve ilgili Abonelik Ücreti üzerinde anlaşmışsak, o Abonelik o Abonelik Ücreti ile belirtilen Abonelik Süresi boyunca yürürlükte kalacaktır. Fiyatlandırma ve Ödeme Şartlarında herhangi bir değişiklik, böyle bir değişiklik hakkında bildirim sağlamamızı takip eden faturalandırma döngüsünde geçerli olacaktır. Bu Şartlarda veya Fiyatlandırma ve Ödeme Şartlarında açıkça belirtilmedikçe, tüm Ücretler peşin ödenmelidir, ödeme yükümlülükleri bir kez doğduğunda iptal edilemez (uygulanabilir yasalar kapsamında size tanınan iptal hakları hariç) ve ödenen Ücretler iade edilemez. Ücretler, örneğin, katma değer, satış, kullanım ve stopaj vergileri gibi, herhangi bir yargı alanı tarafından değerlendirilebilecek vergiler, harçlar, görevler veya benzeri hükümet değerlendirmeleri hariç tutularak belirtilir (açıklık adına, net gelirimiz üzerinden alınan vergiler hariç, "Vergiler"). Hizmetle bağlantılı satın almalarınız ve/veya Aboneliklerinizle ilgili tüm Vergileri ödemekten sorumlu olacaksınız.

Tanımlar

 • "Abonelik", otomatik olarak yenilenen abonelik bazında ve buna uygun erişim sağlanan Hizmetin belirli bir bölümünü ifade eder.

 • "Abonelik Ücreti", bir Abonelik karşılığında ödenmesi gereken tekrarlanan tutarı ifade eder; bir Abonelik Ücreti bir tür Ücrettir.

 • "Flapp Ücreti", Flapp'ın Hizmeti veya herhangi bir bölümünü (herhangi bir belirli Abonelik dahil) sağlamak için alabileceği Ücretin (herhangi bir Abonelik Ücreti dahil) bir bölümünü ifade eder.

 • "Üçüncü Taraf Ücretleri", zaman zaman, kendi takdirimize bağlı olarak işe aldığımız bir veya daha fazla üçüncü taraf, örneğin Ödeme İşlemcisi tarafından alınan Ücretin (herhangi bir Abonelik Ücreti dahil) bir bölümünü ifade eder.

 • "Ödeme İşlemcisi", Kullanıcıların Hizmetle bağlantılı ödemelerini işlemek için işe aldığımız üçüncü taraf ödeme işlemcisini ifade eder.

Ödeme Yönteminiz

Genel. Ücretsiz olmayan Hizmet yönlerini kullanmak için, bizi ve Ödeme İşlemcisini kabul eden en az bir (1) güncel, geçerli ödeme kartı sağlamanız gerekmektedir (her biri bir "Ödeme Yöntemi"). Bir Ödeme Yöntemi sağlayarak, Flapp ve Ödeme İşlemcisine, uygulanabilir Ücretleri ve Vergileri, gerektiğinde tekrarlanan bir şekilde tahsil etmeleri için yetki verirsiniz, Aboneliğinizi iptal edene kadar (Bölüm 8.4(c) (İptal Prosedürleri)’de belirtilen bildirim süresi dahil). Ücretler ve Vergiler, Kullanıcı Hesabınızda belirtilen özel ödeme tarihinde Ödeme Yönteminize tahsil edilir. Bazı durumlarda, ödeme tarihiniz değişebilir, örneğin Ödeme Yönteminiz başarıyla çözümlenmemişse, Abonelik planınızı değiştirdiyseniz veya Aboneliğiniz sonraki bir ayda yer almayan bir tarihte başlamışsa. Faturalandırma döngünüzün uzunluğu, kaydolduğunuz Abonelik türüne bağlıdır. Ücretler ödeme yapıldığında tamamen kazanılmış sayılır. Hizmetle ilgili ücretleri öngörmek amacıyla Ödeme Yönteminizi çeşitli yöntemlerle yetkilendirebiliriz, bu yöntemler arasında kayıt olduğunuz anda hizmet için bir (1) ay kadar süreyle yetkilendirme de bulunabilir.

Üçüncü Taraf Ödeme İşlemcisi. Biz veya Ödeme İşlemcisi, Ödeme Yöntem(ler)inizi doğrulamaya çalışacak ve bunu yaparken standart bir uygulama olan bir yetkilendirme blokajı işleyebilir. Ödeme İşlemcisi tarafından yapılan ödemeleri işlediği ölçüde, Ödeme İşlemcisi'nin hizmetinin kullanımını yöneten şart ve koşullara tabi olacaksınız. Lütfen bu şart ve koşulları ve Ödeme İşlemcisi'nin gizlilik bildirimini (her ikisi de Ödeme İşlemcisi'nin web sitesinde mevcuttur) gözden geçirin. Ödeme İşlemcisi, Ücretleri (Abonelik Ücretleri dahil) ödediğinizde Üçüncü Taraf Ücretlerini toplayabilir ve saklayabilir. Ödeme, Ödeme İşlemcisi tarafından bir siparişi kabul etmemizden önce alınmalıdır. Kredi kartınızın veya diğer Ödeme Yönteminizin tam bilgilerini görüntülemiyor veya saklamıyoruz. Tüm ödemeler için, Ödeme İşlemcisi Ödeme Yönteminiz ayrıntılarını toplayacak ve bir siparişle bağlantılı olarak seçtiğiniz Ödeme Yöntemini tahsil edecektir. Hesabınızın, siparişinizin veya Ödeme Yönteminizin bilgileri değişirse, işlem(ler)inizi tamamlayabilmemiz veya gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmemiz için bu bilgileri derhal güncelleyeceksiniz.

Ödeme Beyanları ve Garantileri. Şunları beyan ve garanti edersiniz: (i) bize ve/veya Ödeme İşlemcisine sağladığınız hesap, sipariş ve Ödeme Yöntemi bilgileri doğru, kesin, doğru ve tamdır; (ii) Ödeme Yöntem(ler)ini kullanmaya yetkilisiniz; (iii) Ödeme Yönteminizi kullanan kullanıcılar tarafından Hizmetle bağlantılı olarak yapılan her türlü harcamayı ödeyeceksiniz, bu harcamalar uygulanabilir Ücretler (bu harcamalar yapıldığında geçerli olan fiyatlar üzerinden) ve Vergileri içerir; (iv) tarafınızdan yapılan harcamalar Ödeme Yöntemi şirketiniz tarafından onaylanacaktır; (v) başkasının Aboneliğinizi kullanmasına izin vermeyecek veya bunu sağlamayacaksınız (şifreniz(ler) veya diğer ilgili kimlik doğrulama bilgilerinizi başkasıyla paylaşmak veya Aboneliğinizi başkasına aktarmaya çalışmak dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere); ve (vi) Aboneliğinize ve/veya şifreniz(ler)e veya diğer kimlik doğrulama bilgilerinize izinsiz veya yasaklanmış erişimi veya kullanımı bize bildireceksiniz.

Feragatname. Herhangi bir sorumlulukla ilgili olarak feragat ediyoruz ve kredi kartınız veya diğer Ödeme Yönteminizle ilgili herhangi bir güvenlik veya gizlilik ihlali, Ücretlerin tahsil edilmesiyle ilgili olarak bankanız tarafından size tahsil edilebilecek herhangi bir ücret ve/veya kredi kartınızın, banka kartınızın veya diğer Ödeme Yönteminizin üçüncü bir taraf tarafından izinsiz kullanımı konusunda sorumlu olmadığımızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Abonelik Planları

Otomatik Yenilemeler. Abonelikler, otomatik olarak yenilenen bir abonelik bazında sunulur ve Abonelik Ücretlerinin ödenmesini gerektirir. Aboneliğiniz, abonelik siparişinizde belirlenen her abonelik süresinin sonunda (her biri bir "Abonelik Süresi"), iptal etmediğiniz ve iptal prosedürlerine uygun olarak uygulamadığınız sürece, başlangıç abonelik süresiyle aynı uzunlukta ardışık dönemler için otomatik olarak yenilenecektir. Bölüm 8.4(c) (İptal Prosedürleri) (Bölüm 8.4(c)'de belirtilen bildirim süresi dahil).

Otomatik Faturalandırma ve Politikalar. Bir Aboneliğe kaydolduğunuzda, açıkça kabul eder ve onaylarsınız ki: (i) Flapp ve Ödeme İşlemcisi, her Abonelik Süresinin başında, ilgili Abonelik için Abonelik Ücreti, uygulanabilir Vergiler ve bu Abonelikle bağlantılı olarak oluşabilecek diğer harcamaları tahsil etmeye yetkilidir, bu Şartlara uygun olarak ayarlanabilir; ve (ii) Aboneliğiniz, daha önce belirtilen süre sona erene kadar devam eder: (A) ilgili Aboneliği iptal etmeniz (Bölüm 8.4(c) (İptal Prosedürleri)'de belirtilen bildirim süresi dahil) ve (B) Aboneliğinize veya Hizmete erişiminizin bu Şartlara uygun olarak askıya alınması, durdurulması veya sona erdirilmesi. Faturalandırılan miktarların Promosyon Teklifleri (aşağıda tanımlanmıştır), Fiyatlandırma ve Ödeme Şartlarına uygun olarak Abonelik Ücretindeki değişiklikler ve/veya uygulanabilir Vergilerdeki değişiklikler nedeniyle değişebileceğini anlar ve kabul edersiniz ve Flapp ve Ödeme İşlemcisine, değişen miktarları Ödeme Yönteminizden tahsil etmeleri için yetki verirsiniz.

İptal Prosedürleri. Herhangi bir Aboneliği iptal etmek için, bir sonraki Abonelik Süresinin başlamasından en az üç (3) gün önce bizi bilgilendirmeniz gerekmektedir. Hizmetin ilgili işlevlerini kullanarak veya bilgi@flapp.ist adresinden bize ulaşarak bu bildirimi yapabilirsiniz. O zamanın Abonelik Süresinin sonuna kadar Aboneliğe erişiminiz devam edecektir. Aboneliğinizi ve ilgili abonelik ücretini iptal etme niyetinizi bize bildirmediğiniz sürece aboneliğiniz ve karşılık gelen abonelik ücreti otomatik olarak yenilenecek ve Flapp ile ödeme işlemcisine, uygulanabilir yasa gerektirmediği sürece size haber vermeden, ilgili abonelik ücretini ve uygulanabilir vergileri, ödeme yöntemlerinizden birini kullanarak tahsil etmeleri için yetki verirsiniz.

İptal; İadeler. Kullanıcı Hesabınızı veya herhangi bir Aboneliği istediğiniz zaman, kendi takdirinize bağlı olarak devre dışı bırakabilirsiniz ve biz de, Bölüm 8.1 (Faturalandırma Politikaları; Vergiler) uyarınca, Aboneliğinizi, Kullanıcı Hesabınızı veya Hizmeti herhangi bir zamanda, kendi takdirimize bağlı olarak askıya alabilir veya sonlandırabiliriz. Ancak, uygulanabilir yasa gerektirmediği sürece, iptal, askıya alma veya sonlandırma nedeniyle herhangi bir iade veya kredi almayacağınızı, aboneliğinizde kullanılmayan zaman için, aboneliğinizle bağlantılı olarak yapılan herhangi bir ön ödeme için, herhangi bir kullanım veya abonelik ücreti için, Kullanıcı Hesabınızla bağlantılı herhangi bir içerik veya veri için veya başka herhangi bir şey için herhangi bir iade veya kredi almayacağınızı anlar ve kabul edersiniz ve herhangi bir iadenin veya kredinin yalnızca kendi seçeneğimize ve kendi takdirimize bağlı olarak verilebileceğini anlar ve kabul edersiniz. Yanlış bir şekilde ücretlendirildiğinizi düşünüyorsanız ve iade talep etmek istiyorsanız, lütfen bilgi@flapp.ist adresinden bize ulaşın.

Ücretsiz Denemeler. Belirli bir Hizmet bölümü için ücretsiz denemeler sunma hakkını kendimize saklı tutarız ve bunu kendi seçeneğimize ve kendi takdirimize bağlı olarak yaparız, teklifin şartlarına tabidir. Böyle bir ücretsiz denemeye kaydolduysanız, biz veya Ödeme İşlemcisi, ücretsiz denemenizin son gününü takip eden gün (bu gün, ilk Abonelik Sürenizin ilk günü olacaktır) ve her sonraki Abonelik Süresinin ilk günü Ödeme Yönteminizi otomatik olarak faturalandıracaktır, bu Şartlara tabidir. Ücretsiz denemenizin sona erdiği ve Aboneliğiniz için ödeme yapılması gerektiği ve tahsil edileceği konusunda bir bildirim almayabilirsiniz. Ödeme Yönteminize ücret yansıtılmasını önlemek istiyorsanız, ücretsiz denemenizi kaydolduğunuzdan bu yana yedi (7) gün geçmeden iptal etmelisiniz. Ücretsiz denemenizi devam ederken iptal ederseniz, ilgili Hizmet bölümüne erişiminiz iptal işlemiyle hemen sona erebilir.

Promosyon Teklifleri. Zaman zaman özel promosyon teklifleri, planlar veya üyelikler ("Promosyon Teklifleri") sunabiliriz. Promosyon Teklifi uygunluğu, kendi takdirimize bağlı olarak tarafımızca belirlenir ve uygun olmadığınıza karar verdiğimiz durumlarda bir Promosyon Teklifini iptal etme hakkını saklı tutarız. Cihaz Kimliği, ödeme yöntemi ve/veya Kullanıcı Hesabınızla bağlantılı olarak kullanılan bir e-posta adresi gibi bilgileri kullanarak uygunluğu belirleyebiliriz. Uygunluk gereksinimleri ve diğer sınırlamalar ve koşullar, bir Promosyon Teklifi için kaydolduğunuzda veya size yapılan diğer iletişimlerde açıklanacaktır. Aboneliklerle ilgili olarak sınırlama olmaksızın herhangi bir Promosyon Teklifinin, zaman zaman ve her zaman değişebileceğini anlar ve kabul edersiniz.

 

Mahremiyet; Veri güvenliği

 

Gizlilik. Gizliliğinize önem veriyoruz. Hizmeti kullanarak, kişisel bilgilerinizi ve toplu ve/veya anonimleştirilmiş verilerinizi Gizlilik Bildirimimizde belirtildiği şekilde toplayabileceğimizi, kullanabileceğimizi ve ifşa edebileceğimizi kabul edersiniz.

 

Güvenlik. Kişisel bilgilerinizin bütünlüğüne ve güvenliğine önem veriyoruz. Ancak yetkisiz üçüncü tarafların güvenlik önlemlerimizi hiçbir zaman aşamayacağını veya verilerinizi uygunsuz amaçlarla kullanamayacağını garanti edemeyiz. Verilerinizi riski size ait olmak üzere sağladığınızı kabul edersiniz.

 

Kısa Mesajlaşma ve Aramalar

 

Genel. Kullanıcı Hesabınızı oluşturmanın bir parçası olarak veya başka bir şekilde bize telefon numaranızı verebilirsiniz. Bir telefon numarası vererek, bizden veya bizim adımıza söz konusu telefon numarasından otomatik olarak çevrilen veya önceden kaydedilmiş aramalar ve/veya kısa mesajlar almayı kabul etmiş olursunuz. (a) çok faktörlü kimlik doğrulama kullanarak Kullanıcı Hesabınızın güvende kalmasına yardımcı olmak; (b) zorluk yaşıyorsanız Kullanıcı Hesabınıza erişmenize yardımcı olmak ve/veya (c) hesabınıza hizmet vermek veya bu Şartları, politikalarımızı, Geçerli Yasayı veya sizinle aramızda olabilecek diğer sözleşmeleri uygulamak için başka şekilde gerekli olduğunda. kimlik doğrulama sürecinin bir kısmı, Flapp'in sağladığınız telefon numarasına güvenlik kodlarını içeren kısa mesajlar göndermesini içerebilir ve bu tür metinleri Flapp'ten veya Flapp adına almayı kabul edersiniz.

 

İşlemsel İletişimlere İlişkin Onay. Manüel arama, e-postalar, önceden kaydedilmiş/yapay sesli mesajlar ve/veya otomatik telefon arama sistemi dahil olmak üzere yazılı, elektronik ve/veya sözlü yollarla sizinle iletişime geçilmesine açıkça izin veriyor ve kabul ediyorsunuz.

 

Tanıtım Mesajlarına Onay Verme. Ayrıca, Flapp'ten yinelenen SMS/metin mesajları almak üzere kaydolma şansını da sunuyoruz. Hesapla ilgili haberler ve uyarılar ve/veya Promosyon Teklifleri (sepet hatırlatmaları dahil) ve Flapp ürünleri ve/veya hizmetleriyle ilgili pazarlama hakkında kısa mesaj almak için kaydolabilirsiniz. Flapp'in SMS/metin mesajlaşma servisine kaydolarak, tarafınızca sağlanan cep telefonu numarasına Flapp'ten kısa mesaj almayı kabul edersiniz ve söz konusu cep telefonu numarasının gerçek ve doğru olduğunu ve bu cep telefonu numarasını almak üzere kaydetme yetkiniz olduğunu onaylarsınız. bu tür metinler. Metinlerin otomatik telefon arama sistemi kullanılarak gönderilebileceğini ve mesaj ve veri ücretlerinin geçerli olduğunu onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. Mobil planınızı kontrol edin ve ayrıntılar için kablosuz sağlayıcınızla iletişime geçin. Kablosuz sağlayıcınızdan alınan ücretler de dahil olmak üzere, SMS/metin mesajlarıyla ilgili tüm ücretlerden yalnızca siz sorumlusunuz. Mesaj sıklığı değişiklik gösterir. Satın alma koşulu olarak onay alınması gerekli değildir. Yürürlükteki Yasaların izin verdiği ölçüde, kısa mesaj gönderme veya alma sırasındaki herhangi bir gecikmeden sorumlu değiliz.

 

Mesaj Aboneliğinden Çıkma. İstediğiniz zaman kısa mesaj almamayı seçebilirsiniz. **Kısa mesaj aboneliğinden çıkmak için, Flapp'ten aldığınız herhangi bir kısa mesaja "İPTAL" veya "ABONELİKTEN ÇIK" yanıtını verin. Böyle bir abonelikten çıkma talebinin ardından, Flappten veya onun adına bir (1) son kısa mesaj alabilirsiniz.

 

Uygulamalara İlişkin Ek Şartlar

 

Genel. Herhangi bir Uygulamayı kullanmak için söz konusu Uygulamayla uyumlu bir mobil cihazınız olması gerekir. Flapp, herhangi bir Uygulamanın mobil cihazınızla uyumlu olacağını garanti etmez; Uyumluluk hakkında daha fazla bilgiyi Apple App Store ve Google Play Store'daki destek belgelerinde bulabilirsiniz. Mobil verileri bir Uygulamayla bağlantılı olarak kullanabilir ve söz konusu Uygulamayla bağlantılı olarak kablosuz sağlayıcınızdan ek ücretler talep edilebilir. Bu tür masraflardan yalnızca kendinizin sorumlu olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. İşbu belgeyle size, Uygulamaların derlenmiş kod kopyasını Kullanıcı Hesabınız altında yalnızca sizin sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz bir (1) veya daha fazla mobil cihazda kullanmanız için münhasır olmayan, sınırlı, devredilemez ve serbestçe iptal edilebilir bir lisans veriyoruz. (Apple veya Google'ın, iOS Uygulamasına veya Android Uygulamasına (sırasıyla bu şartların her biri aşağıda tanımlandığı şekilde) herhangi bir paylaşımlı erişime ve/veya kullanımına izin verdiği durumlar hariç), yalnızca bu Şartlara uygun olarak. Yukarıdaki lisans verilmesi, herhangi bir Uygulamanın veya herhangi bir kopyasının satışı değildir. Şunları yapamazsınız: (a) Yürürlükteki Yasalar tarafından açıkça yasaklandığı durumlar haricinde, herhangi bir Uygulamayı değiştiremez, parçalarına ayıramaz, kaynak koda dönüştüremez veya ters mühendislik uygulayamazsınız; (b) herhangi bir Uygulamayı herhangi bir üçüncü tarafa kiralamak, ödünç vermek, yeniden satmak, alt lisanslamak, dağıtmak veya başka bir şekilde devretmek veya herhangi bir Uygulamayı herhangi bir üçüncü tarafa zaman paylaşımı veya benzer hizmetler sağlamak için kullanmak; (c) herhangi bir Uygulamanın herhangi bir kopyasını oluşturamazsınız; (d) herhangi bir Uygulamanın güvenlikle ilgili özelliklerini, herhangi bir Uygulama aracılığıyla erişilebilen herhangi bir içeriğin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan özellikleri veya Uygulamaların kullanımına sınırlama getiren özellikleri kaldırmak, atlatmak, devre dışı bırakmak, hasar vermek veya bunlara başka şekilde müdahale etmek; veya (e) herhangi bir Uygulamadaki telif hakkı veya diğer mülkiyet hakları bildirimlerini silmek. Zaman zaman Uygulamaların yükseltilmiş sürümlerini yayınlayabileceğimizi ve Uygulamanın mobil cihazınızda kullandığınız sürümünü otomatik olarak elektronik olarak yükseltebileceğimizi kabul edersiniz. Mobil cihazınızda bu tür bir otomatik yükseltmeye izin veriyorsunuz ve bu Şartların hüküm ve koşullarının bu tür yükseltmelerin tümü için geçerli olacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Bir Uygulamaya dahil edilebilecek herhangi bir üçüncü taraf kodu, söz konusu kodun kullanımına izin veren, varsa, geçerli açık kaynak veya üçüncü taraf lisansı kapsamındadır. Uygulamalara (ve bunların kopyalarına) ilişkin tüm haklar, mülkiyet hakları ve menfaatler biz veya üçüncü taraf ortaklarımız veya tedarikçilerimize aittir. Bu Koşullarda açıkça belirtilmediği sürece, işbu belge kapsamındaki hak, görev veya yükümlülüklerden herhangi birini devretme veya devretme yönündeki herhangi bir girişiminiz geçersizdir. Bu Şartlar kapsamında açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutuyoruz.

 

 

 

iOS Uygulaması. Bu Bölüm (iOS Uygulaması), Apple App Store'dan edindiğiniz herhangi bir Uygulama için geçerlidir (bu Uygulama, "iOS Uygulaması" olarak anılacaktır). Siz ve Flapp, bu Şartların yalnızca sizinle Flapp arasında olduğunu, Apple, Inc. ("Apple") ile olmadığını ve Apple'ın iOS Uygulaması veya içeriği için hiçbir sorumluluğu olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. iOS Uygulamasına erişiminiz ve onu kullanımınız, Apple'ın o zamanki geçerli Apple Medya Hizmetleri Şartları ve Koşulları'nda ve geçerli Hacim İçerik Şartları'nda belirtilen kullanım kurallarına uygun olmalıdır. Apple'ın iOS Uygulaması ile ilgili herhangi bir bakım ve destek hizmeti sağlama yükümlülüğü olmadığını kabul ediyorsunuz. iOS Uygulamasının geçerli herhangi bir garantiye uygun olmaması durumunda, Apple'a bildirimde bulunabilirsiniz ve Apple, iOS Uygulaması için ödediğiniz satın alma bedelini (varsa) size iade edecektir; geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, Apple'ın iOS Uygulaması ile ilgili başka hiçbir garanti yükümlülüğü olmayacak ve herhangi bir garantiye uyulmamasından kaynaklanan diğer talepler, kayıplar, yükümlülükler, zararlar, maliyetler veya masraflar, yalnızca bu Şartlar ve iOS Uygulamasının sağlayıcısı olarak Flapp için geçerli olan yasalar tarafından yönetilecektir. Siz ve Flapp, Apple'ın iOS Uygulaması veya iOS Uygulamasına sahip olmanız ve/veya onu kullanmanızla ilgili sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın taleplerinden, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, (a) ürün sorumluluğu talepleri; (b) iOS Uygulamasının geçerli herhangi bir yasal veya düzenleyici gerekliliğe uygun olmaması iddiası ve (c) tüketici koruma veya benzeri mevzuat kapsamındaki talepler dahil olmak üzere, sorumlu olmadığını kabul ediyorsunuz. iOS Uygulamasının veya iOS Uygulamasına sahip olmanızın ve onu kullanmanızın, üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair herhangi bir üçüncü taraf iddiası durumunda, bu Şartların gerektirdiği ölçüde, Apple'ın değil, Flapp'in bu tür bir fikri mülkiyet ihlali iddiasının soruşturulması, savunulması, çözülmesi ve ortadan kaldırılmasından yalnızca sorumlu olacağını kabul ediyorsunuz. Siz ve Flapp, Apple ve Apple'ın bağlı şirketlerinin, iOS Uygulaması lisansınızla ilgili olarak bu Şartların üçüncü taraf lehtarları olduğunu ve bu Şartların hüküm ve koşullarını kabul etmeniz üzerine, Apple'ın iOS Uygulaması lisansınızla ilgili olarak bu Şartları size karşı üçüncü taraf lehtar olarak uygulama hakkına sahip olacağını (ve bu hakkı kabul etmiş sayılacağını) kabul ve beyan ediyorsunuz.

Android Uygulaması. Aşağıdakiler, Google Play Store'dan edindiğiniz herhangi bir Uygulama için geçerlidir (bu Uygulama, "Android Uygulaması" olarak anılacaktır): (a) bu Şartların yalnızca sizinle Flapp arasında olduğunu, Google LLC veya herhangi bir bağlı kuruluşu (toplu olarak "Google") ile olmadığını kabul ediyorsunuz; (b) Android Uygulamasına erişiminiz ve onu kullanımınız, Google'ın o zamanki geçerli Google Play Hizmet Şartları'na uygun olmalıdır; (c) Google, yalnızca Android Uygulamasını edindiğiniz Google Play Store'un bir sağlayıcısıdır; (d) Android Uygulamasından yalnızca Flapp sorumludur, Google değil; (e) Google'ın Android Uygulaması veya bu Şartlar ile ilgili size karşı hiçbir yükümlülüğü veya sorumluluğu yoktur ve (f) Google'ın, Android Uygulaması ile ilgili olarak bu Şartların üçüncü taraf lehtarı olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Üçüncü Taraf Hizmetlerini Kullanımınız

Hizmet, bizim tarafımızdan sahip olunmayan veya kontrol edilmeyen üçüncü taraf sitelerine, materyallerine ve/veya hizmetlerine (toplu olarak "Üçüncü Taraf Hizmetleri") bağlantılar içerebilir ve hizmetin belirli işlevleri, üçüncü taraf hizmetlerini kullanmanızı gerektirebilir. Hizmeti üçüncü taraf bir hizmetle bağlantılı olarak kullanırsanız, üçüncü tarafın hizmetleri aracılığıyla sunulan veya hizmetleriyle bağlantılı olarak kabul edilen şartlar ve koşullara tabisiniz, bunları kabul ediyorsunuz ve bunlara uymak zorundasınız. Herhangi bir üçüncü taraf hizmetini onaylamıyor veya bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmiyoruz. Bir üçüncü taraf hizmetine hizmetten erişirseniz veya kullanıcı içeriğinizi veya çıktınızı herhangi bir üçüncü taraf hizmeti üzerinde veya aracılığıyla paylaşırsanız, bunu kendi riskiniz altında yaparsınız ve bu şartların ve gizlilik bildiriminin herhangi bir üçüncü taraf hizmetini kullanımınız için geçerli olmadığını anlarsınız. Herhangi bir üçüncü taraf hizmetine erişiminizden ve/veya kullanımınızdan kaynaklanan her türlü yükümlülükten bizi açıkça muaf tutuyorsunuz. Ayrıca, hizmette bulunan reklamverenlerle olan ilişkileriniz veya bunların promosyonlarına katılımınız, ödeme ve malların teslimi ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere, diğer tüm şartlar (garantiler gibi) yalnızca sizinle bu reklamverenler arasındadır. Bu tür reklamverenlerle olan ilişkilerinizle ilgili herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacağımızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

İbra

İşbu belgeyle, hizmetle bağlantılı olarak sizinle bir üçüncü taraf (diğer herhangi bir kullanıcı dahil) arasındaki bir anlaşmazlıktan kaynaklanan, her birinin türü ve niteliği ne olursa olsun, bilinen ve bilinmeyen tüm iddialardan, zararlardan (doğrudan, dolaylı, arızi, sonuçsal veya başka türlü), yükümlülüklerden, kayıplardan, sorumluluklardan, maliyetlerden, borçlardan ve masraflardan bizi ibra ediyorsunuz. Ayrıca, özü itibarıyla şunu belirten herhangi bir Geçerli Yasadan feragat ediyorsunuz: "genel bir ibra, ibrayı veren tarafın ibrayı imzaladığı sırada kendi lehine mevcut olduğunu bilmediği veya şüphelenmediği, eğer bilseydi, ibra edilen tarafla yaptığı anlaşmayı önemli ölçüde etkileyecek olan iddialara kadar uzanmaz."

 

 

Beta Sürümü

LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ: HİZMETİN bazı yönleri şu anda BETA SÜRÜMLERİ olarak sağlanmaktadır (bu yönler, "beta hizmetleri" olarak anılacaktır) VE beta hizmetlerinin ÖZELLİKLERİ HENÜZ TAM OLARAK UYGULANMAMIŞ VEYA GELİŞTİRİLMEMİŞTİR. HERHANGİ BİR BETA SÜRÜMÜNDE OLDUĞU GİBİ, beta HİZMETLERİ ŞUANDA BİR ÇALIŞMA AŞAMASINI TEMSİL EDER VE BU NEDENLE, ÇÖZÜLMEMİŞ SORUNLAR OLABİLİR. BETA YAZILIMI KULLANMAKTAN RAHAT DEĞİLSENİZ VE bunun SONUÇLARINI ANLAMIYORSANIZ, LÜTFEN beta hizmetlerini KULLANMAYINIZ.

Garanti Yoktur; Sorumluluk Reddi Beyanları

Hizmet, "olduğu gibi" ve "bulunduğu gibi" esasına göre sağlanır. Hizmeti kullanımınız kendi riskiniz altındadır. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, hizmet, fikri mülkiyet ve hizmet üzerinde veya aracılığıyla sunulan diğer bilgiler, açık veya zımni, ticari elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve/veya ihlal etmeme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir türde garanti olmaksızın sağlanır. Bizden veya hizmet aracılığıyla edindiğiniz sözlü veya yazılı hiçbir tavsiye veya bilgi, burada açıkça belirtilmeyen herhangi bir garanti oluşturmaz. Yukarıdakilerin genelliğini sınırlamaksızın, hiçbir Flapp tazminat alan tarafı, hizmette bulunan veya hizmet aracılığıyla erişilebilen herhangi bir içeriğin veya diğer bilgilerin doğru, kapsamlı, güvenilir, faydalı veya doğru olduğunu; hizmetin gereksinimlerinizi karşılayacağını; hizmetin herhangi bir zamanda veya yerde, kesintisiz veya güvenli bir şekilde mevcut olacağını; hizmetteki herhangi bir kusur veya hatanın düzeltileceğini veya hizmetin virüs veya diğer zararlı bileşenlerden arındırılmış olduğunu garanti etmez. Hizmetin kullanımı yoluyla indirilen veya başka şekilde elde edilen herhangi bir içerik, kendi riskiniz altında elde edilir ve bunun veya hizmete erişiminiz ve/veya hizmeti kullanımınızın sonucunda bilgisayar sisteminize/sistemlerinize veya mobil cihazınıza/cihazlarınıza gelecek herhangi bir zarardan ve/veya veri kaybından yalnızca siz sorumlu olacaksınız. Başka yasal haklarınız olabilir, ancak yasal olarak gerekli garantilerin süresi, varsa, yürürlükteki yasaların izin verdiği en kısa süreyle sınırlı olacaktır.

Ayrıca, Flapp, hizmet veya herhangi bir bağlantılı web sitesi veya hizmet aracılığıyla herhangi bir üçüncü tarafça reklamı yapılan veya sunulan herhangi bir ürün veya hizmeti garanti etmez, onaylamaz, tavsiye etmez veya bunlarla ilgili sorumluluk üstlenmez ve Flapp, sizinle üçüncü taraf ürün veya hizmet sağlayıcıları arasındaki herhangi bir işleme taraf olmayacak veya herhangi bir şekilde bunları denetlemeyecektir.

Birleşik Devletler federal yasaları ve bazı eyaletler, iller ve diğer yargı bölgeleri, belirli zımni garantilerin hariç tutulmasına ve/veya bunlarla ilgili sınırlamalara izin vermez, bu nedenle yukarıdaki hariç tutma ve/veya sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Bu şartlar size belirli yasal haklar verir ve ayrıca yargı bölgesine göre değişen başka haklarınız da olabilir. Bu şartlar kapsamındaki sorumluluk reddi beyanları, istisnalar ve sınırlamalar, geçerli yasaların yasakladığı ölçüde uygulanmayacaktır.

 

 

SORUMLULUK

Flapp, yasal nedenden bağımsız olarak, sadece Flapp’ın ağır ihmali veya kastı sebebiyle zarar oluşması durumunda sorumlu olur. Flapp hafif ihmali durumlarında sorumlu olmayacaktır.


Flapp, Kullanıcı tarafından Platform’a sunulan içeriklerden veya Platform’dan yönlendirilen web sitelerinin sunduğu içeriklerden sorumlu değildir. Yasadışı, yanlış veya eksik içerikler ve özellikle bu bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından doğan zararlardan yalnızca ilgili web sitelerinin sağlayıcıları sorumludur. Bu bağlamda Kullanıcı, diğer Kullanıcılar’ın içeriklerini eleştirel bir şekilde incelemekten ve değerlendirmekten kendisi sorumludur.

YASAL SORUMLULUK REDDİ

Kullanıcı; Platform’da gerçekleştirdiği işlemleri nedeniyle Flapp’ı üçüncü şahısların taleplerinden muaf tutmayı ve sorumluluktan ari tutmayı taahhüt etmektedir. Bu muafiyet, cezaları, tazminat masraflarını ve tüm hukuki savunma masraflarını da kapsar.

 

 

UYGULANABİLİR YASA, YETKİLİ YARGI YERİ

Bu sözleşme, hukuki ihtilaflar ayırt edilmeksizin, Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde yorumlanır

bottom of page