top of page

Gizlilik KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Flapp Bilişim A.Ş. (Metnin devamında “Flapp” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre bir gerçek kişinin kimliğinin belirlenmesine yarayan her türlü bilgi kişisel veridir. Aynı Kanun uyarınca Flapp, “veri sorumlusu” olup, bu Aydınlatma Metninde hangi kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, kimlerle paylaşıldığı, verilerinizin nasıl toplandığı ve hukuki sebepleri açıklanmaktadır.

1- Flapp, Kullanıcı tarafından paylaşılan kimlik bilgilerini (ad-soyad), iletişim bilgilerini (adres, cep telefonu ve e-posta), kredi kartı/banka kartı bilgilerini, hesap ve IBAN numaralarını, eğitim bilgilerini, sipariş bilgisini, ödeme şekli ve detaylarını, Kullanıcıya özel oluşturulan notları, kullanıcı adı ve şifresini, IP adresini, cihaz bilgilerini (marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgisi), kullanıcı yorumlarını

2- “Flapp” isimli uygulamamızda kişiye özel üyelik kaydı oluşturulabilmesi, eğitim paketinin satışının gerçekleştirilmesi, aylık paket alımı halinde paketlerin sonraki dönemlerde yenilenebilmesi ve yenilenen dönem ücretinin tahsili (KVKK md.5/II-c), hesaba giriş yapılabilmesi, işlem güvenliğinin sağlanabilmesi, satış sonrası teknik destek hizmeti verilebilmesi, hizmet bedelinin tahsili, Kullanıcı adına fatura düzenlenebilmesi, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 5. maddesi kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlemekte,

3- İşlenen kişisel verileriniz amaca uygun olarak, Flapp ortaklarına ve çözüm ortaklarına, ödemenin gerçekleştirilebilmesi için PayTR Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına (Vergi Daireleri, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri vs.), adli mercilere, sözleşme, denetim ve muhasebe işlemlerinin yürütülebilmesi için Şirketimizce çalışılan mali müşavir ve hukuk bürolarına, bağımsız denetim firmasına aktarılmaktadır.

4- Bu kişisel veriler, KVKK md.5 kapsamında “tarafınızca açık rıza verilmesi, kanunlarda açıkça öngörülmesi, taraflar arasındaki sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, temel hak ve özgürlerinize zarar verilmemesi kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, sözleşmenin kurulması veya ifası sırasında internet sitemizden veya Flapp uygulaması üzerinden doldurulan elektronik formlar, ödeme işlemleri sırasında tarafınızca sisteme girilen bilgiler, e-posta, whatsapp destek hattı kanallarıyla elde edilmekte olup, Şirketimizin veri tabanında elektronik yolla işlenmektedir.

6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarla ilgili taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin “EVLİYA ÇELEBİ MAH. SADİ KONURALP CAD. IKSV VAKFI NO:5 İÇ KAPI NO: 2 BEYOĞLU/ İSTANBUL” adresine yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden bilgi@flapp.ist e-posta adresine iletebilirsiniz.


Veri Sorumlusu

Flapp Bilişim a.ş.

bottom of page